Sökning: "emelie pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden emelie pettersson.

 1. 1. Personcentrerad vård : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Louise Pettersson; Emelie Högnäsbacka; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är ett begrepp inom vården vars syfte är att se den unika människan i vårdandet. Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Det innebär att vården ska tillgodose de krav och förväntningar samhället har för att säkerställa en god samt säker vård. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieskolornas kamp om eleverna : En kvalitativ textanalys av två gymnasieskolors webbaserade marknadsföring

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maja Pettersson; Emelie Arvidsson; Louise Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As today's school market is constantly evolving with more and more private schools being started, the municipal high schools have gotten more competition than ever. Pupils have greater freedom of choice to choose their high school and thus require increased efforts for marketing purposes. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares attityder till en inkluderande specialundervisning i förskolan. : En kombinerad studie om verksamma förskollärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Emelie Pettersson; [2020]
  Nyckelord :inclusion; special education; preschool teacher; attitude; inkludering; specialundervisning; förskollärare; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka verksamma förskollärares attityder till en inkluderande specialundervisning samt att se skillnader beroende på var förskolläraren arbetar, vilken erfarenhet man har samt om man arbetar kommunalt eller privat. Studien bygger på en kombinerad forskning av enkäter och intervjuer med förskollärare som arbetar privat och kommunalt, enkäten är besvarad av18 förskollärare i två olika kommuner, och de fyra semistrukturerade intervjuerna är gjorda med förskollärare från en förskola och en förskoleklass I olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. An analysis of foreign involvement within the Syria conflict. : Why had the United States and Russia a foreign interest in Syria. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emelie Pettersson; [2020]
  Nyckelord :International Relations; International politics; IR Realism; IR Liberalism; foreign policy; foreign intervention; Syria civil war; Russia foreign policy; US foreign policy;

  Sammanfattning : This study offers an alternative analysis of the current literature regarding foreign involvement in the Syria civil war. The initials briefly describe the current situation in Syria, international relations and why the conflict is interesting to analyse from a scientific standpoint. LÄS MER

 5. 5. So... this is how you look on Tinder : A quantitative study about how young adults in Sweden self-present themselves on Tinder.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Pettersson; Warat Lindström; [2019]
  Nyckelord :Self-presentation; gender; stereotypes; online dating; young adults;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how young adult self-present themselves on Tinder and the relationship between user’s self-presentation and gender to investigate if there are differences. While there are plenty of research connected to self-presentation and online dating, most of them were conducted on English speaking dating sites. LÄS MER