Sökning: "emelie pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden emelie pettersson.

 1. 1. So... this is how you look on Tinder : A quantitative study about how young adults in Sweden self-present themselves on Tinder.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Pettersson; Warat Lindström; [2019]
  Nyckelord :Self-presentation; gender; stereotypes; online dating; young adults;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how young adult self-present themselves on Tinder and the relationship between user’s self-presentation and gender to investigate if there are differences. While there are plenty of research connected to self-presentation and online dating, most of them were conducted on English speaking dating sites. LÄS MER

 2. 2. Att styra hållbarhetsarbete med värdegrunder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; Mathilda Pettersson; [2018-06-19]
  Nyckelord :Social styrning; värdegrunder; business case; paradoxical case; hållbarhet; hållbarhetsarbete.;

  Sammanfattning : Problem: Då det enligt teorin är värdegrunder och kulturell styrning som utgör denkontextuella ramen för all ekonomistyrning är det viktigt att förstå hur värdegrunder kommertill uttryck inom organisationer. Det är därmed problematiskt om företag inte förstårvärdegrunders funktion för företaget. LÄS MER

 3. 3. Att bygga en destinations varumärke : en studie om hur Destination Marketing Organizations använder sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Borg; Evelina Pettersson Bråthe; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har det varit så viktigt för destinationer att på ett strategiskt och effektivt sättanvända sig av sociala medier. Den digitala förändringen har gjort det möjligt för ett varumärkes följare på sociala medier att uttrycka, utbyta och dela tankar samt åsikter om varumärket med andra. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med MRSA : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emelie Flodin; Hannah Pettersson; [2018]
  Nyckelord :disease distribution; hygiene routines; MRSA; nursing; nursing experience; hygienrutiner; MRSA; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; smittspridning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett växande problem globalt. I Sverige är cirka 30 procent av befolkningen ovetandes bärare av MRSA. Bakterien kan ställa till problem när de kommer till antibiotikabehandling eftersom bakterien är resistent. LÄS MER

 5. 5. Hur en användarguide kan utformas genom text och bild i samverkan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emelie Pettersson; [2017]
  Nyckelord :teknikinformation; informationsdesign; textdesign; användarguide; text och bild i samverkan;

  Sammanfattning : Denna studie har gått ut på att undersöka hur en användarguide med hjälp av teknikinformation i kombination med text och bild i samverkan kan utformas. Jag har arbetat utifrån teorierna läslighet, läsbarhet och läsvärde, teknikinformation samt text och bild i samverkan. LÄS MER