Sökning: "en affärsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden en affärsplan.

 1. 1. Kreditgivningsprocess till SME : Vilken redovisningsinformation upplever banker behov av på grund av informationsasymmetri vid kreditgivning till SME?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Biniam Zeru Tkue; Kristina Nedeljkovic; Sundus Jama; [2023]
  Nyckelord :SME; credit assessment process; information asymmetry; 5c-model; risk assessment; cash flow analysis; financial reporting information; SME; kreditbedömningsprocess; agentteori; 5c-modell; riskbedömning; kassaflödesanalys; redovisningsinformation;

  Sammanfattning : Bakgrund: SME (små och medelstora företag) spelar en avgörande roll för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Trots deras betydelse möter dessa företag ofta utmaningar när de försöker få tillgång till finansiering från banker. LÄS MER

 2. 2. The First Date: an Investor Pitch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cornelia Johansson; Hanna Nilsson; Olle Stigenius; [2023]
  Nyckelord :Key words: Investment criteria; Pitch assessment; Venture capital firms; Venture capitalist decision-making; Pitch; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: What investment criteria in a pitch do managers of venture capital firms assess and how does the information presented in the pitch affect their decision-making? Purpose: To examine and contextualize what investment criteria venture capitalists assess in the different levels of a pitch and analyze the effect of the information presented in the pitch on their decision-making. Methodology: A qualitative multiple case study with specific sampling. LÄS MER

 3. 3. Rereuse : Cirkulärt återlämningssystem för flergångsmuggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :André Stadelmann; Pontus Skastierna; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rereuse is a circular lending system for reusable mugs that aims to replace disposable cups incafés and kiosks that sell beverage mugs. Studies from the Swedish Environmental Institute estimate that 500 to 1000 million disposable cups are used annually and that not even 1 percent of these mugs are recycled. LÄS MER

 4. 4. Review assessment on wind farm locations in the West of France since COP 21

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Paul Marchenoir; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of wind power in France is a very sensitive subject. Indeed, most of the electricity produced in France comes from nuclear energy, and therefore changing the French energy mix to not only depend on production is a very ambitious challenge. LÄS MER

 5. 5. Vägen till en digital ledarskapsförmåga : Befintliga framgångsfaktorer och hinder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Andreas Persson; [2020]
  Nyckelord :Informationslogistik; kontext; förändring; motivation; styrning; ledarskap; system;

  Sammanfattning : Uppsatsen knyter an till Westerman, Bonnet och McAfee och deras vägvisning kring hur ett företag kan använda teknologi för att transformera verksamheten (Westerman et al, 2014). Uppsatsen syftar till att studera förändringsförutsättningarna i en organisations befintliga ledarskapsförmåga, genom att använda befintlig data från genomförda medarbetarundersökningar, vilka är kvantitativt utförda med frågeställningar utifrån motivation, ledarskap och styrning. LÄS MER