Sökning: "en komparativ studie mellan svensk och engelsk rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden en komparativ studie mellan svensk och engelsk rätt.

 1. 1. Uppsägning vid misskötsamhet och sjukdom - En komparativ studie mellan Sverige och England gällande uppsägning av arbetstagare vid misskötsamhet och sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mina Rundquist; [2019]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; misskötsamhet; alkoholism; Sverige; England; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis discusses the differences in case of dismissal in forms of personal matters such as misconduct and illness in Sweden and England. The purpose is to see how the dismissal takes place before and during the dismissal in the two countries. In order to do this comparative study, the legal dogmatic method have been used. LÄS MER

 2. 2. Att lyfta på bolagsslöjan. En komparativ studie av ansvarsgenombrott och lifting the veil i svensk respektive engelsk bolagsrätt.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Nykvist; [2016-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är tvåfaldigt. För det första så strävar den efter att klargöra likheter och skillnader mellan svensk och engelsk rätt i fråga om aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott respektive den närmaste engelska motsvarigheten lifting the veil. LÄS MER

 3. 3. Komparativ studie om avtalsingående i polsk och svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gabrielle Handler; [2015]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Komparativ rätt; Comparative law; Polen; Poland; Avtalsingående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polen är en Sveriges största exportmarknader, dit varor och tjänster för stora summor pengar exporteras varje år. Ändå är polsk rätt inte utredd i svensk litteratur och mycket sparsamt utredd i engelsk litteratur. Den här uppsatsens syfte är att jämföra svensk och polsk rätt avseende avtalsingående. LÄS MER

 4. 4. Intercreditor-avtal och efterställningar i svensk rätt : en komparativ studie mellan svensk och engelsk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kiaresh Kiani; Isabelle Tardelius; [2013]
  Nyckelord :Finansmarknadsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tvång eller brist på samtycke? En komparativ studie av svensk och engelsk våldtäktslagstiftning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lejla Fazlinovic; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; Våldtäktslagstiftning; Samtyckesreglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett omdebatterat ämne inom svensk rätt är på vilket sätt de så kallade utnyttjandefallen, då gärningsmannen utnyttjat att en person befunnit sig i en särskilt utsatt situation (tidigare hjälplöst tillstånd), regleras i svensk rätt. Frågan huruvida den svenska, tvångsbaserade våldtäktslagstiftningen ger ett heltäckande skydd i dessa situationer, eller om en samtyckesreglering bör införas har diskuterats. LÄS MER