Sökning: "energijämförelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet energijämförelse.

 1. 1. Minskad miljöpåverkan genom visualisering av förbrukning i inomhusmiljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Christian Kuijer Andersen; [2016]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; minska miljöpåverkan; hållbarhet; gränssnitt; system; global uppvärmning; smiley; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med ett grafiskt gränssnitt kan man illustrera energiförbrukning och göra människor medvetna om deras energiförbrukning och miljöpåverkan. Medeltemperaturen på Jorden ökar och ska vi kunna leva kvar på jorden måste människan minska sin miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Energijämförelse av ett flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Lundström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens husbyggande handlar mycket om att huset ska använda så lite energi som möjligt. Vid nybyggnation eller renovering av byggnad krävs en energiberäkning.  Detta kan påverka när entreprenören garanterar en energianvändning som är svår att styra över. Den individuella brukarens beteende påverkar energianvändningen mycket. LÄS MER

 3. 3. The effect of building energy saving apartment blocks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Jesper Hörlin; Martin Jensen; [2014]
  Nyckelord :Värmekamera; Värmekameraundersökning; Passivhus; Lågenergihus; Energi; Exergi; energijämförelse; Atemp;

  Sammanfattning : Att bygga energieffektiva bostäder blir idag allt viktigare. Grunden till detta arbete ligger i vårt intresse för energismart byggande och företagens nyfikenhet över huruvida de lyckats bygga energismart. LÄS MER

 4. 4. Stommaterial för villor - trä eller betong?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Magnus Skoogh; Adrian Hilding; [2009]
  Nyckelord :värmeblock; energi; inomhustemperatur; värmelagring; köldbryggor; tung stomme; lätt stomme; Resaro; Lakka;

  Sammanfattning : We have the tradition in Sweden to build villas and houses with a wooden framework. It has become natural for us because we have so much forest in our country. Building with wood has advantages, it is easy to process, but also disadvantages, as it is sensitive to moisture.Finland has long made use of the thermal blocks to build villas. LÄS MER