Sökning: "krigsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet krigsvetenskap.

 1. 1. Afrikanska småstaters säkerhetsstrategiska alliansval

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Nitz; [2020]
  Nyckelord :war studies; small states; strategy; alliances; China; Africa; Botswana; krigsvetenskap; småstater; säkerhetsstrategi; alliansval; Kina; Afrika; Botswana;

  Sammanfattning : De nu rådande teorierna kring småstater och deras säkerhetspolitik har kritise- rats för att vara allt för knutna till västerländska och europeiska småstater. Den här forskningen har därför undersökt orsaker och motiv för en afrikansk småstat att välja att gå in i en allians. LÄS MER

 2. 2. Maskirovka 2.0 : nydaning och kontinuitet i rysk krigföring

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lars Gärtner; [2020]
  Nyckelord :krigsvetenskap; Ryssland; Sovjetunionen; Georgien; Ukraina; Krim; Georgienkriget; Krimkrisen; hybridkrigföring; ickelinjär krigföring; vilseledning; informationskrigföring; subversion; Maskirovka; reflexiv kontroll; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : The characteristics of the Russian military operations during the Russo-Georgian War of 2008 and again in the Crimean Crisis 2014, were “rude awakenings” to a shift in the strategic behaviour of Russia, not refraining from military aggression as means to political aims. In the aftermath of these “strategic shocks”, the scholarly debate on how to interpret and understand these limited wars, has several ongoing discussions, among which is whether this modern Russian style of warfare, as demonstrated in Moldova, Georgia, Ukraine and elsewhere, really is a novel concept or plainly “old wine in a new bottle”. LÄS MER

 3. 3. Från Kunskap till Styrka : Professionsutvecklingen av yngre officerare i armén

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pär Gånfält; Robert Jarl; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; military officer; Profession of Arms; Military Profession; military education; Swedish Army; apprenticeship; professional socialization; development of the profession; Försvarsmakten; officer; officersprofession; officersutbildning; armén; lärlingstid; yrkessocialisation; professionsutveckling;

  Sammanfattning : Utbildingen av officerare är och har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Sedan reformationen av officersutbildningen till Officersprogrammet för drygt tio år sedan – vilket för första gången även gav den nya fänriken akademisk kandidatexamen i krigsvetenskap – har den här frågan återigen aktualiserats. LÄS MER

 4. 4. Illusionisten Putin : Strategisk överraskning genom vilseledning - en fallstudie av rysk krigföring på Krim 2014

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Johansson; [2020]
  Nyckelord :military studies; deception; strategy; surprise attack; Russian military operational art; Crimea; Russia; special operations; grey zone; asymmetric warfare; information warfare; active measures; krigsvetenskap; vilseledning; strategi; överraskning; rysk krigskonst; Krim; Ryssland; Vladimir Putin; gråzon; informationsoperationer; specialförband; aktiva åtgärder; desinformation; specialförbandsoperationer;

  Sammanfattning : I efterbörden av Rysslands annektering av Krim 2014 uppstod diskussioner kring rysk krigskonst och hybridkrigföring. Bland tvetydigheterna som uppstod identifieras bland annat vilka strategier som det samtida Ryssland har för att uppnå strategisk överraskning. LÄS MER

 5. 5. Nordiska småstaters avskräckningsanpassning : Norges respektive Sveriges avskräckning i jämförelse mellan perioden innan Rysslands agerande i Georgien år 2008 och perioden efter Rysslands annektering av Krim år 2014

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Månsson; [2020]
  Nyckelord :säkerhetspolitik; krigsvetenskap; avskräckning; strategi; småstater; Norden;

  Sammanfattning : Kännedom om egen och grannländers benägenhet till anpassning av avskräckning aktualiseras vid höjd hotbild i närområdet. Norge och Sverige uttrycker samtida snarlik uppfattning avseende sina försvarsmakters avskräckande roll. LÄS MER