Sökning: "krigsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet krigsvetenskap.

 1. 1. Att skapa strategi i gråzonen : En scenariobaserad intervjustudie om militära råd till politiska mottagare

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Staberg; [2021]
  Nyckelord :war science; gray zone; strategic forewarning; civil-military relations; military advice; intelligence; strategic culture; policy process; MSF; krigsvetenskap; gråzon; strategi; strategisk förvarning; civil-militära relationer; militära råd; underrättelsetjänst; strategisk kultur; policyprocess; MSF;

  Sammanfattning : The relationship between a country's political decision-making and top military leadership is central, but also debated. Not least whether the military side should take political life into account and to what extent one should become a part of it. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändringarna, ett problem? : En kvalitativ studie om synen på klimatförändringarna utifrån Försvarsmakten styrdokument och officerare på taktisk nivå

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Jansson; [2021]
  Nyckelord :klimatförändringar; klimatomställning; militär organisation; krigsvetenskap; WPR-analys;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer att påverka alla, även Försvarsmakten. Politiskt och samhälleligt framkommer ett krav på förändring och anpassning för att nå en hållbar utvecklig. LÄS MER

 3. 3. Svensk cyberavskräckning - Utopi eller realitet?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Krigsvetenskap; cyber; cyberavskräckning; Sverige; småstater;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom cyberområdet är snabb och blir allt snabbare, samtidigt som den tekniska utvecklingen leds av den privata industrin. I takt med att cyber allt mer genomsyrar vår vardag innebär detta att möjligheterna men också riskerna ökar i allt snabbare takt. LÄS MER

 4. 4. Fear resilience in emotiondriven organizations theory (FRT) : En grounded theory studie om känslor hos svenska soldater och officerare före, under och efter stridsrelaterade händelser

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Christian Bremer; [2021]
  Nyckelord :Känslor; grounded theory; Ben Shalit; Kathy Charmaz; FRT ;

  Sammanfattning : Dagens studier inom krigsvetenskap har ofta utgångspunkt i den offentliga, politiska och inom Försvarsmakten interna debatten, speciellt ifråga om Sveriges säkerhetspolitik och våra relationer till andra nationer och internationella organisationer. Begreppsapparaten om militära insatser mildras ofta med tillägg som freds- eller utbildningsinsats men oavsett vilken internationell organisation som föranleder den militära insatsen så är undersökningar om stridsrelaterade händelser ofta relaterade till vilken påverkan som de har på beslutsfattning och chefens ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Att samverka för seger : En kvalitativ intervjustudie om hur samverkan kan skapa innovation

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Kasesalu; [2021]
  Nyckelord :krigsvetenskap; ambidextri; diffusion; innovation; samverkan; telekrig;

  Sammanfattning : Vissa militära organisationer utvecklas i fred på ett sätt som gör att de har ett övertag vid krigsutbrott och lyckas anpassa sig till det oväntade på slagfältet medan andra misslyckas. De organisationer som lyckas beskrivs som innovativa. LÄS MER