Sökning: "Henrik Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Henrik Mattsson.

 1. 1. Relationell teologi ur tre perspektiv - en jämförande analys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Henrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :relationell teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barn gör rätt om de kan, inte om de vill : En kvalitativ studie om yrkesverksamma lärares erfarenhet av metoden lågaffektivt bemötande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Anna Berglund; Henrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :barn; erfarenheter; inkludering; konflikthantering; lågaffektivt bemötande; samsyn;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Arbetet med konflikthantering förekommer dagligen i skolans verksamhet och kan se olika ut. Syftet med vår studie var att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare som undervisar barn i åldern sex till tio år, har av metoden lågaffektivt bemötande i samband med konflikthantering. LÄS MER

 3. 3. Konflikten i Antiochia : - en jämförande analys mellan ”Nya perspektivet på Paulus” och ”Paulus inom judendomen”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Henrik Mattsson; [2017]
  Nyckelord :New perspective on Paul; Paul Within Judaism; Paul; Incident in Antioch; James Dunn; N T Wright; Mark Nanos; Magnus Zetterholm; Paulus; konflikten i Antiochia; Nya perspektivet på Paulus; Paulus inom Judendomen; James Dunn; N T Wright; Mark Nanos; Magnus Zetterholm;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag studerat Konflikten i Antiochia, utifrån två aktuella perspektiv på Paulus - ”Nya Perspektivet på Paulus” och ”Paulus inom judendomen”. Syftet har varit att definiera och klarlägga den huvudsakliga innebörden i de två respektive perspektiven samt att utifrån den förståelsen göra en jämförande analys med hjälp av den valda perikopen. LÄS MER

 4. 4. Läroböcker i matematik under åren 1986-1993 och 1998-2004 : Läroböckers innehåll sett i relation till nationella skolreformer och internationella undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Niklas Reinholdsson; Henrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Läroboksanalys; läroplansteori; matematik; reformer; TIMSS;

  Sammanfattning : 1980- och 1990-talet omfattades av flertalet reformer av skolan, såsom en ny läroplan, decentraliseringen och avskaffandet av den statliga läromedelsgranskningen, vilket kom att påverka bland annat matematikundervisningen. Under denna period genomfördes även TIMSS-undersökningar som testade elevers kunskaper i matematik. LÄS MER

 5. 5. Språkliga svårigheter i NO-läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Henrik Mattsson; [2015]
  Nyckelord :NO; Naturvetenskap; Språk; Abstraktion; Nominalkvot; Lexikal densitet; LIX; Läromedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER