Sökning: "civil-militära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden civil-militära relationer.

 1. 1. Den civil-militära relationens påverkan på strategisk planering : en studie av relationen mellan den militära och politiska ledningen i Sverige

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lena Martin; [2020]
  Nyckelord :civil-militära relationer; politisk styrning; försvarsbeslut; Brooks;

  Sammanfattning : Relations between a country's political leadership and military power are important in many aspects. The military has a force mandate which requires control to balance its strength and loyalty. LÄS MER

 2. 2. Självständiga, men var priset rätt? : en jämförande fallstudie av Danmarks och Sveriges militära insatser i Afghanistan

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :civil-militära relationer; strategi; förvaltningspolitik; autonomi; militär effektivitet; försvarstransformation;

  Sammanfattning : The historic tension between military experts and political sovereignty over the armed forces continues to dog the field of civil-military relations. History has shown us that some politicians are more than willing to interfere in military operation as well as military officers are willing to act on the political scene. LÄS MER

 3. 3. Ökat hot - ökad enighet? : bilden av svenska civil-militära relationer genom förändringar i den militära hotbilden

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Gustav Carlsson; [2020]
  Nyckelord :civil-militära relationer; politisk styrning; civil kontroll; externa hot; mediaanalys; narrativ analys;

  Sammanfattning : Civilian control over military organizations is a central aspect of democratic states, but is complicated by an inherent pursuit of freedom and autonomy among military organizations. The relationship between civilian government and the military organization is also affected by external factors, such as, military threats to the state in the form of war or threat of war. LÄS MER

 4. 4. Civil-militära relationer i konkordans : den svenska Försvarsmaktens förtroendelyft

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Hedman; [2020]
  Nyckelord :CMR; civil-military relations; concordance; Sweden; Swedish Armed Forces; trust; CMR; civil-militära relationer; konkordans; Sverige; Försvarsmakten; förtroende;

  Sammanfattning : Studien avhandlar civil-militära relationer med en teori sprungen ur kontexten inhemsk militär intervention. Forskningsfältets rådande paradigm utmanas av Rebecca L. Schiffs konkordansteori, vilken här prövas i en kvalitativ fallstudie med två empiriska fall ur den svenska kontexten. LÄS MER

 5. 5. Civil-militära relationer i komplexa fredsinsatser – ett organisationsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Hammarström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The response to many on-going or emerging conflicts since the beginning of the 21st century has been different forms of multinational complex peace operations. Civil-military relations are a commonly studied field that traditionally has its focus on nations. LÄS MER