Sökning: "examensarbete aktiebolag"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden examensarbete aktiebolag.

 1. 1. Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag : En kvantitativ studie om förklaringsvariablerna kring kapitalstrukturhos svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emil Lindgren; Matthias Sundekvist; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldkvot; agentteori; asymmetrisk information; pecking order; trade-off; svenska onoterade företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag - En kvantitativ studie omförklaringsvariablerna kring kapitalstrukturen hos mindre svenska onoterade aktiebolag Nivå: Examensarbete i företagsekonomi Författare: Emil Lindgren och Matthias Sundekvist Handledare: Peter Lindberg Datum: Januari - 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur storlek, lönsamhet, tillgångsstruktur,tillväxt samt ränta påverkar kapitalstrukturen i små svenska onoterade aktiebolag. Metod: I studien tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Johansson; Linnéa Maijanen; [2021]
  Nyckelord :Accounting Quality; Audit; Female representation; Gender balance; boardrooms; Redovisningskvalitet; Revision; Kvinnlig representation; Könsbalans; Styrelser;

  Sammanfattning : Titel: Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Johannes Johansson och Linnéa Maijanen Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Sedan den obligatoriska revisionens borttagande för mindre aktiebolag i Sverige har det pågått en ständig debatt om dess konsekvenser, vilket påståtts leda till fler fel i årsredovisningar. Omfattade forskning har bedrivits kring den frivilliga revisionens fördelar, men frågan huruvida revision leder till faktisk ökad redovisningskvalitet har lämnats utan svar. LÄS MER

 3. 3. RESULTATMANIPULERAR KVINNOR MINDRE? En kvantitativ studie på VD:n och revisorn i svenska privata aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Berglin; Sofia Sandberg; [2020]
  Nyckelord :resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; modifierade Jones-modellen; revisor; VD; könsskillnader och skattesänkning.;

  Sammanfattning : Resultatmanipulering är ett ämne inom redovisning som innebär att redovisningen inte återspeglar företagets ekonomiska verklighet och därmed inte följer regelverket, vilket kan skapa problem. Forskning visar att det förekommer mer indikationer på resultatmanipulering året innan bolagsskatten sänks för att minimera skatteinbetalningen. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av en kryddkvarn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hanin Ali Tahir; Dunja Hawash; [2019]
  Nyckelord :Konceptutveckling; Kryddkvarn; Design; Mekanism;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Produktutveckling och design samt Maskin och materialteknik vid Malmö Universitet. Ett nytt koncept för en kryddkvarn för köksanvändning med skandinavisk design togs fram till Mejk Design aktiebolag, ett produktdesignföretag med säte i Malmö. LÄS MER

 5. 5. Processförbättring inom appearance approval : En studie vid Scania CV AB i Södertälje

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Felix Wågberg; [2017]
  Nyckelord :perceived quality; virtual evaluation; quality improvement; process improvement; upplevd kvalitet; virtual evaluation; kvalitetsförbättring; processförbättring;

  Sammanfattning : Scania CV AB, Scania Commercial Vehicle Aktiebolag, är ett produktionsföretag som tillverkar och levererar lastbilar, bussar, motorer samt tjänster. Forskning och utvecklingsenheten en stor del av Scanias framgång, bestående av 3500 medarbetare har som mål att utveckla samtförbättra högkvalitativa produkter och lösningar. LÄS MER