Sökning: "examensarbete bygg hus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden examensarbete bygg hus.

 1. 1. Fuktsäkerhet och energieffektivitet av IsoTimber

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Alice Nyman; Philina Torle; [2021]
  Nyckelord :IsoTimber; fukt; miljöpåverkan; energiberäkning; trä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för stora utsläpp av växthusgaser från byggnadsmaterial- och energianvändning. Byggbranschen står idag för ca en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Ett område med stor potential är byggnadsmaterial där IsoTimber är ett av företagen som driver utvecklingen framåt. LÄS MER

 2. 2. Energiåtervinning av trärester-träbyggnaders roll i en klimatneutral byggsektor

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringar förorsakade av växthusgasutsläpp är ett globalt problem. I Sverige står bygg- och anläggningssektorn för en betydande andel av landets klimatpåverkan. I dagens samhälle finns ett växande behov av fler bostäder, större bostadsytor samt mer infrastruktur vilket utgör en stor utmaning inför framtiden. LÄS MER

 3. 3. Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Brismark; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; Återbrukbarhet; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen; Bygg- och rivningsavfall; Korslimmat trä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiska nyttan med partnering – en fallstudie av avslutade projekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Martin Linell; Robert Baric; [2020]
  Nyckelord :Partnering; samverkansform; projekt; komplext; ekonomi; lönsamhet; beställare; entreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ekonomiska nyttan med partnering – en fallstudie av avslutade projekt Författare: Robert Baric & Martin Linell Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelning för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Johan Andersson, Partneringledare, Skanska Sverige Examinator: Radhlinah Aulin, Universitetslektor, Avdelning för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Partnering: Partnering är en samverkansform mellan beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer och kunder som tillämpas framförallt i komplexa byggnads- och anläggningsprojekt. Istället för den traditionella byggprocessen där beställaren och entreprenören är på olika sidor av bordet skapar man tillsammans en gemensam organisation. LÄS MER

 5. 5. Växtväggar som funktionellt system inomhus : En studie av kyleffektbehov, inomhusmiljö och kostnadsbesparing med hjälp av växtväggen som finns i byggnaden på Teknikringen 78A

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Wanda Francis; Niusha Rafinia; [2017]
  Nyckelord :Plant walls; plants; environmental certification system; BREEAM; cooling effect; cooling efficiency requirement; ventilation system; Växtväggar; växter; miljöcertifieringssystem; BREEAM; kyleffekt; kyleffektbehov; ventilationssystem;

  Sammanfattning : Växtväggen i byggnaden på Teknikringen 78A var en utgångspunkt i detta examensarbete där ett samarbete mellan KTH, Vertical plants system och examenstagare skedde. Arbetet gick ut på att undersöka växtväggen och studera olika påverkande faktorer. LÄS MER