Sökning: "experiencing"

Visar resultat 1 - 5 av 1850 uppsatser innehållade ordet experiencing.

 1. 1. Bara fysisk distans? – En kvalitativ intervjustudie om hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser av stödsamtal över videolänk under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Fasth; Astrid Rundberg; [2021-01-27]
  Nyckelord :covid-19; health social workers; telehealth; professional-patient relationship;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe the experience of health social workers who have worked with telehealth counselling during the Covid-19-pendemic. A qualitative study was undertaken and seven interviews were implemented. Our empirical data was analysed and compared with previous research and theories. LÄS MER

 2. 2. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER

 3. 3. INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN ADULT LIFE AFTER EXPERIENCING CHILDHOOD ABUSE

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Myella Cederholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction In a national survey from 2016, 5% of Swedish teenagers reported experience of repeated physical abuse and 6% reported repeated psychological abuse. Childhood abuse has been shown to enhance the risk of both psychiatric and somatic diseases, e.g. Irritable bowel syndrome (IBS) and also general inflammation. LÄS MER

 4. 4. "Snart är ingenting normalt utan det ska kategoriseras som någonting" - En studie av kuratorers uppfattningar om det utbredda användandet av begreppet psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cajsa Fredriksson; Erika Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :welfare officer; mental illness; patient assessment; medicalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The perceived problem being explored in this bachelor thesis study is how the widespread use of the term psykisk ohälsa (mental illness) might be used to include the perceived suffering that is a part of life. Based on this problem, the chosen purpose of this essay is to explore how welfare officers perceive the widespread use of the term psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av att diagnostiseras med kolorektalcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Ekblom; [2021]
  Nyckelord :Colorectal neoplasms; diagnosis; experience; patient and referral; Diagnos; kolorektalcancer; patient; upplevelser och remiss;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektalcancer är en av världens vanligaste cancersjukdomarna i världen. Sjuksköterskans roll när en patient får ett diagnosbesked är att stötta, informera och lyssna. Sjuksköterskor upplever dock svårigheter med att bemöta patienter i samband med diagnsobeskedet. LÄS MER