Sökning: "förstärkande ord"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden förstärkande ord.

 1. 1. Kvinnornas språkliga fristad : En studie av kvinnospråket på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Gyldberg; [2018]
  Nyckelord :kvinnligt språk; sociala medier; svordomar; känslouttryck; osäkerhet; gradord;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka användningen av förväntade språkliga drag för kvinnor när olika diskussionsämnen avhandlas på Facebook. Genom valda språkliga kategorier: svordomar, visuella känslouttryck, uttryck för osäkerhet och gradord, samt diskussionsämnena: sexism, relationer och brott, har både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder använts. LÄS MER

 2. 2. Högt i tak i landet lagom? En studie om satirteckningars plats i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Ekström; [2015-08-13]
  Nyckelord :satir; satirteckningar; satirserie; karikatyr; metafor; ikonografi; satire; political cartoon; political caricature;

  Sammanfattning : Titel: Högt i tak i landet lagom? – En studie om satirteckningars plats i svenska dagstidningarFörfattare: Emma EkströmKurs: Examenskurs i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik,medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER

 3. 3. Att förstärka sinnelag och sinnesstämning : En korpusstudie av förstärkande förled hos svenska adjektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Matilda Carlberg; [2015]
  Nyckelord :Adjectives; mood; prefixes; reinforcement; solid; temporary; tendency; Adjektiv; förledsförstärkare; förstärkningsbenägenhet; förstärkningsprefix; sinnelag; sinnesstämning;

  Sammanfattning : Det saknas en beskrivning i den svenska grammatiken över hur adjektiv förstärks med hjälp av förled. Forskning visar att fenomenet med förstärkningar, även kallade intensifierare, uppmärksammats mer i andra språk. LÄS MER

 4. 4. Hur konstruerar pedagoger elever i behov av särskilt stöd i åtgärdsprogram?

  Magister-uppsats, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Tommy Nilsson; [2013]
  Nyckelord :delaktighet; diskursanalys; dokumentation; specialpedagogik; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Abstract/SammanfattningNilsson, Tommy (2013) Hur konstruerar pedagogen elever i behov av särskilt stöd i åtgärdsprogram? (How do teachers construct pupils with special needs in action plans?)Problemområde:Syftet med undersökningen var att se hur elever i behov av särskilt stöd konstrueras i åtgärdsprogram i en svensk grundskola i en mindre svensk kommun. Frågeställningar tog utgångspunkt i ett diskursanalytiskt perspektiv där en socialkonstruktionistisk teori användes som ingång. LÄS MER

 5. 5. Du kan göra skillnad mellan liv och död.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elisabet Maja Grenstedt; [2012]
  Nyckelord :Rädda Barnen; reklam; medmänsklighet; moral; medlidande; reklamteknik; SOS-Barnbyar; hjälporganisationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med studien ämnar jag bidra med en djupare förståelse för hur humanitära hjälporganisationer argumenterar för medmänsklighet. Konkret görs detta genom en kvalitativ textanalys av SOSBarnbyars reklamfilm ”Svältkatastrof på Afrikas horn” samt Rädda Barnens reklamfilm ”Livets lotteri”. LÄS MER