Sökning: "sinnelag"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet sinnelag.

 1. 1. Totius Bellum - Konceptualisering av militärt- och socialt aktörskap utifrån feministisk teoribildning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Tillström; Mervan Sert; [2019]
  Nyckelord :Socialt aktörskap; YPJ; feminism; narrativ; självständigt sinnelag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When conflicts are depicted, men are often seen as primary actors, both regarding the military as well as the political sphere, which entails that women are excluded and merely seen as victims. The conventional theories concerning war therefore solely encapsule half of the population. LÄS MER

 2. 2. Modernitet och dekadens i Henning Bergers författarskap : Konturerna av ett idékomplex

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Neu; [2019]
  Nyckelord :Henning Berger; Berger; modernitet; dekadens; Amerika; Chicago; Faust; sekelskiftet; flanör; flanörlitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Henning Bergers författarskap åren 1901-1911, utifrån en nyläsning av verken Där ute, Ridå, Ysaïl, Drömmen om helvetet samt Drömlandstrilogin (Drömlandet, Bendel & Co och Fata Morgana). Utifrån ett dekadens- och modernitetsperspektiv reviderar jag den traderade uppfattningen om författarskapet som ytligt, och visar att Berger gör en betydande skildring av moderniteten, med större komplexitet än man tidigare uppmärksammat. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med cancer i livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristin Norström; Caroline Yström; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Nurse experience s ; Palliative care; End-of-life care; Cancer; Sjuksköterskors upplevelser; Palliativ vård; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Cancer kan drabba alla, oavsett kön eller ålder. När sjukdomen ej längre är kurativ och döden blir förutsägbar så bedöms patienten vara i sent palliativt skede. LÄS MER

 4. 4. Kan man vara dödare än dödast? En undersökning av konstruktionen [Adj]-are än [Adj]-ast

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Erika Johansson; [2017-06-28]
  Nyckelord :adjektivfraser; komparation; konstruktionsgrammatik; korpusstudie;

  Sammanfattning : Specialarbete, SV1203, 7,5 hp Ämne: Svenska språket Termin: VT 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt.... LÄS MER

 5. 5. The limits of mens rea in Crimes against Humanity - Assessment, liberalism, thresholds

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hugo Lundberg; [2017]
  Nyckelord :mens rea; crimes against humanity; intent; knowledge; liberalism; lauterpacht; chomsky; international criminal law; icty; ictr; icc; al-shifa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffrättsligt ansvar har mycket länge förutsatt uppsåt eller vetskap om den företagna handlingen, så kallad mens rea eller "skyldigt sinnelag". Hur en sådan bedömning görs är inte självklart. LÄS MER