Sökning: "facebook strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden facebook strategi.

 1. 1. Annonsspårning för digitala medier : En systemjämförelse för uppföljning av annonskonvertering hos Facebook-annonser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Linus Sjöbro; [2019]
  Nyckelord :Facebook; Google Firebase; Ad conversion; ads; monitoring; React Native; Facebook; Google Firebase; annonskonvertering; annonser; uppföljning; React Native;

  Sammanfattning : Facebook is today the biggest ads platform in the world. This makes it strategi- cally smart for companies to run their ads on the platform. To follow up the result from these ads is an important part for the companies to know if the target audience is the right one. LÄS MER

 2. 2. Kriskommunikationens ändrade förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anders Olsson; Casper Radermacher; [2019]
  Nyckelord :Nyckelbegrepp: Kriskommunikation; sociala medier; image repair theory; retorik; Facebook; pressmeddelanden. Traditionell kommunikation. Modern kommunikation. Keywords: Crisis communication; social media; rhetoric; press release. Traditional communication. Modern communication.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har fördjupat oss inom ämnet kriskommunikation och hur denna bedrivs på den moderna dialogiska sociala mediekanalen Facebook kontra den mer traditionella monologiska formen av kommunikation via pressmeddelanden. Med Swedbanks kris gällande inblandning i penningtvättsskandalen 2019 som undersökningsobjekt har vi granskat hur kriskommunikationen bedrivs på ovanstående plattformar. LÄS MER

 3. 3. #Sponsrat inlägg : En kvantitativ studie om konsumenters påverkan av influencer marketing på Instagram

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Agebro; Lilian Karat; [2019]
  Nyckelord :influencer marketing; Instagram; social media; trust; confidence; influencer marketing; social media; Instagram; tillit; förtroende;

  Sammanfattning : Social media has, with the digital world development, grown hugely and is now a well integrated part of our daily life. A strategy that has grown widely and strong in conjunction with this, is the marketing phenomenon influencer marketing. LÄS MER

 4. 4. Service recovery 2.0

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Service recovery; Service recovery-paradoxen; Klagomålshantering; Sociala medier; Facebook; Rättvisa; Förväntningar; Relationsmarknadsföring; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera och förstå service recovery-processen i ett serviceföretag med en komplex verksamhet genom att fokusera på klagomål som framförts i sociala medier. Metod: Undersökningen bygger på en kvalitativ fallstudie av ett företag i kryssningsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Förnuft eller Magkänsla? - En fallstudie om hur kognitiva och affektiva stimuli i annonstexter driver försäljning på Facebook

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Julia Avelin; Anton Villberg; [2018]
  Nyckelord :Copywriting; Decision making; Cognitive; Affective; Sales driven marketing;

  Sammanfattning : The context of digital advertising has made it simpler to measure investments in marketing activities online, in terms of sales conversion. This has induced an increased adoption of a sales-driven marketing approach. LÄS MER