Sökning: "farmaci"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet farmaci.

 1. 1. Studenters reflektioner om skäl till att läsa farmaci och studieteknik : Analys av reflektiva uppgifter inom introduktionskursen på farmaciprogrammen vid Umeå universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Thomas Engström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950-2000

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Nagy; [2019]
  Nyckelord :sjukhusfarmaci; sjukhusapotek; farmaci; utveckling; historia;

  Sammanfattning : Sjukhusfarmacin i Sverige genomgick en omfattande utveckling under andra halvan av 1900-talet. Följande arbete undersöker utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950–2000 och besvarar frågorna när, var, hur och varför den skedde. För detta ändamål har olika material (böcker, artiklar, intervjuer, etc. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av kommunikationsbarriärer på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nour Mohammad; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikationsbarriärer; farmaci;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har farmaceutens roll på apoteket ändrats. Från att fokus tidigare legat på läkemedel läggs det nu främst på omsorg om kunden. Målet är att sträva efter en aktiv dialog med hjälp av god kommunikation för att ta reda på kundens behov. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av svensk läkemedelsreklam för receptbelagda och receptfria läkemedel : Perioden från sekelskiftet år 1900 till nutid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Danijela Hagblom; [2018]
  Nyckelord :läkemedelsreklam; svensk läkemedelsreklam; marknadsföring; reklam; läkemedel; farmaci; läkemedelsindustri; etiska normer;

  Sammanfattning : Följande uppsats analyserar utvecklingen av läkemedelsreklam i Sverige under perioden från sekelskiftet 1900 till nutiden. Under denna period har läkemedelsreklam gått genom många förändringar. LÄS MER

 5. 5. Risken att utveckla venös tromboembolism: En jämförelse mellan två kombinerade preventivmedel som innehåller dienogest eller levonorgestrel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofie Holmeland; [2017]
  Nyckelord :venös tromboembolism; preventivmedel; gestagen; östrogen; farmaci;

  Sammanfattning : Kombinerade preventivmedel används för att förhindra graviditet. Dessa preventivmedel innehåller både östrogen och progesteron. Kombinerade preparat som innehåller levonorgestrel (LNG) rekommenderas i första hand för denna kombination ger minst risk att utveckla venös tromboembolism (VTE). LÄS MER