Sökning: "farmaci"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet farmaci.

 1. 1. Studenters reflektioner om skäl till att läsa farmaci och studieteknik : Analys av reflektiva uppgifter inom introduktionskursen på farmaciprogrammen vid Umeå universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Thomas Engström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Excipients selection in multidrugformulations development : Solution behavior of structurally relatedcalcium channel blockers combined with indapamide

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Madeleine Artursson; [2019]
  Nyckelord :drug formulation; multidrug; excipient selection; solution behavior; läkemedelsformulering; hjälpämnen; löslighet;

  Sammanfattning : The increased demand of formulations containing more than one drugrequire improved understanding of the solution evolving from suchsystems and the effect of included excipients on their solubilityand dissolution behaviors. In this study, the solution behavior of structurally related drugs(dihydropyridines) combined with indapamide was explored. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950-2000

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Nagy; [2019]
  Nyckelord :sjukhusfarmaci; sjukhusapotek; farmaci; utveckling; historia;

  Sammanfattning : Sjukhusfarmacin i Sverige genomgick en omfattande utveckling under andra halvan av 1900-talet. Följande arbete undersöker utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950–2000 och besvarar frågorna när, var, hur och varför den skedde. För detta ändamål har olika material (böcker, artiklar, intervjuer, etc. LÄS MER

 4. 4. Freeze-drying of protein pharmaceuticalin vials with different character

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Julia Falk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Freeze-drying of protein pharmaceuticals is a procedure frequentlyused to obtain stability of the active pharmaceutical ingredientduring distribution and storage. It can be performed in pre-filledsyringes, with a lubricous coating of silicone on the inside, toenable the piston moving. LÄS MER

 5. 5. Förekomsten av kommunikationsbarriärer på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nour Mohammad; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikationsbarriärer; farmaci;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har farmaceutens roll på apoteket ändrats. Från att fokus tidigare legat på läkemedel läggs det nu främst på omsorg om kunden. Målet är att sträva efter en aktiv dialog med hjälp av god kommunikation för att ta reda på kundens behov. LÄS MER