Sökning: "firm age"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden firm age.

 1. 1. An empirical study on SMEs growth in connection to investments in tangible and intangible assets

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Benjamin Byman; Iman Lashgari; [2022]
  Nyckelord :SMEs growth; Investments; tangible and intangible assets;

  Sammanfattning : Background: SMEs directly influence the economic growth of the countries, however these companies are facing several challenging problems, among others, an increasingly competitive environment and financial limitations. Therefore, improving knowledge on the relation between the SMEs growth and different investments is of importance for SMEs decision makers and strategy developers. LÄS MER

 2. 2. Determinants of Capital Structure: An Empirical Study on Swedish FinTech Firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Martin Skålander; Love Claesson; [2022]
  Nyckelord :Capital Structure; Pecking Order Theory; Trade-off Theory; Sweden; FinTech;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the determinants of capital structure and its effect on Swedish FinTech firms. The theoretical framework used is the trade-off theory and the pecking-order theory. LÄS MER

 3. 3. The Paradox of Mixing the Old with the New : A Case Study of Knowledge Recombination in the Digital Age

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sofia Waris Copic; Jennifer Kasprzyk; [2022]
  Nyckelord :Digital Transformation; Digital Transformation Strategy; Exploration and Exploitation; Knowledge Management; Knowledge Recombination;

  Sammanfattning : Background: Companies in their search for value creation face different challenges when undertaking digital transformation (DT). Incumbent firms struggle differently than smaller-sized or newer firms because of their characteristics. LÄS MER

 4. 4. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Sandelius; [2022]
  Nyckelord :nötkreatur; kalv; luftvägsinfektion; lunginflammation; ultraljud;

  Sammanfattning : Luftvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem hos kalvar. Sjukdomen drabbar kalvar i alla åldrar och kan på sikt leda till nedsatt tillväxt och bestående förändringar i lungorna. LÄS MER

 5. 5. Are Ethnic Income Gaps a Result of Attitudes? : Differences in earnings between natives and immigrants on the Swedish labor market

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Anes Velic; [2022]
  Nyckelord :income gap; employer s prejudice; attitudes; unemployment;

  Sammanfattning : Are ethnic income gaps a result of attitudes? This paper studies how natives’ negative attitudes towards immigrants affect the income gap on the Swedish labor market. The significance of this question is based on policies in the European union that work towards labor markets that are free from discrimination that are based on characteristics such as ethnicity, gender etc. LÄS MER