Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 542 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Framkomlighet vid cykelöverfarter - En utvärdering av regelförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Cykelöverfarter Framkomlighet Fördröjning Cyklister Stadsbussar Personbilar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur framkomligheten för olika trafikslag påverkas av att införa cykelöverfarter i tre korsningspunkter i Malmö. Det görs genom att försöka svara på följande frågor: Hur ligger forskningsläget kring framkomlighet för cyklar, bilar och bussar vid införandet av cykelöverfarter? Hur har framkomligheten för de trafikslagen påverkats av cykelöverfarter i de tre studerade korsningarna? Vilka troliga anledningar finns det till att framkomligheten påverkas på det sättet då cykelöverfarterna införts? Metoden för arbetet är en kort litteraturstudie, för att ha den teoretiska bakgrunden till begreppen framkomlighet och cykelöverfarter. LÄS MER

 2. 22. ERP-systemens tillämpbarhet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Morgan Didriksson; [2019]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; Remanufacturing; Remanufacturing process;

  Sammanfattning : The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as well as producing new products. LÄS MER

 3. 23. Identification of Key Activities Contributing to Macro Plastic Waste Flows on the Shoreline of Koh Chang, Thailand : A Quantification of Macroplastic Waste Items

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anita Tarus; Elea Juell-Skielse; [2019]
  Nyckelord :marine macroplastic waste; material flow analysis; Thailand; Andaman sea;

  Sammanfattning : Sustainable development is vital in order for Thailand to continue to develop as in previous years. However, sustainable development cannot be achieved if the amount of macroplastic littering into the oceans does not decrease. LÄS MER

 4. 24. RFID-teknologi på distributionscentral Som digital inleveransmetod : framgångsfaktorer vid implementering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tim Geidne; [2019]
  Nyckelord :Radio frequency identification; RFID system; logistics chain; tagged; challenges; opportunities; Radio frequency identification; RFID-system; logistik-kedja; taggat; utmaningar; möjligheter;

  Sammanfattning : En IT-styrd lager och orderhantering är idag vanligt, metoden för att ta emot leveranser har dock sett likadan ut länge. Man använder sig oftast av streckkoder/QR-koder eller rent manuell hantering med penna och papper. Radio frequency identification (RFID) möjliggör en trådlös och autonom avläsning av gods som är taggade. LÄS MER

 5. 25. Summer CO2 fluxes : A field study from three large lakes in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Martin Beijer; Madeleine Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Greenhouse gas fluxes; carbon dioxide; large lakes; emissions; freshwater;

  Sammanfattning : Increasing levels of CO2 in the atmosphere is a contributing cause to climate change. To give a better understanding, natural sources of CO2 is as important as anthropogenic sources, such as burning fossil fuels. LÄS MER