Sökning: "Extern miljöpåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Extern miljöpåverkan.

 1. 1. Operation and Control of HVDC Grids

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Johansson; Lucas Tunelid; [2020]
  Nyckelord :Droop control; HIL; Modular multilevelconverter MMC ; Multi-terminal HVDC MTDC grid; Powersystems; Voltage source converter VSC modeling;

  Sammanfattning : In order to meet the increasing demand ofenergy in today’s society while at the same time minimizing theenvironmental impact, renewable energy sources will be requiredto be integrated into the existing energy mix. Technologicaladvances in high voltage direct current (HVDC) grids playa crucial role in making this possible. LÄS MER

 2. 2. Investigating the Driving Forces Behind the Decision to Install Solar Power Systems as a Part of CSR : A Qualitative Study on Swedish Firms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johanna Eriksson; Anna Pálsdóttir; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability; Solar Power Systems; CSR; Hållbarhet; Solcellssystem;

  Sammanfattning : The urgency for firms to acknowledge and correct for their carbon footprint is increasing in scale and importance. A key to long run firm survival lies in whether companies take their Corporate Social Responsibility (CSR) seriously. LÄS MER

 3. 3. Enskilda avlopp : problematik ur miljösynpunkt samt kommunens roll och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Isabell Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :Små avlopp; Miljölagstiftning; Kommun; Tillsyn; Utmaningar;

  Sammanfattning : Enskilda avlopp, det vill säga avloppsanläggningar som ligger utanför kommunalt VA-område och som behandlar avlopp från ett eller en grupp av hushåll, är ett aktuellt ämne som uppmärksammats mer och mer på senare år. Många avlopp klarar inte de krav på rening som finns idag vilket innebär att de kan bidra till miljö- och hälsoproblem som övergödning, smittspridning och spridning av miljöfarliga ämnen. LÄS MER

 4. 4. Affärsmodeller i en Cirkulär Ekonomi : En studie om företags framtida möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Johansson; Tove Edlund; [2018]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; affärsmodeller; Cirkulära affärsmodellskanvasen; Implementering; Träbyggnadsfastighet;

  Sammanfattning : Ämnet kring hållbarhet växer sig allt större i vårt samhälle och det finns en ökad medvetenhet om samhällsansvar från företag såväl som konsumenter. Trots detta växer konsumtionen av jordens naturresurser och det finns en antydan till svårigheter med att frångå vårt linjära konsumtionsmönster. LÄS MER

 5. 5. Smarta parkeringsplatser : MultiTech mDot-baserade parkeringsplatser utan extern strömförsörjning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Oskar Svensson; [2017]
  Nyckelord :IoT; LoRa; mDot; ultrasonic sensor; smart parking lots.; IoT; LoRa; mDot; ultraljudsgivare; smarta parkeringsplatser.;

  Sammanfattning : Internet of Things är ett begrepp som innebär att alla tänkbara enheter kan kommunicera med varandra. Utvecklingen är snabb och antalet uppkopplade enheter ökar enormt. Detta medför bland annat att samhället blir effektivare vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar. LÄS MER