Sökning: "flyktingar livsberättelser"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden flyktingar livsberättelser.

 1. 1. Den farliga vägen till Europa : En kvalitativ intervjustudie om fem syriska flyktingar och deras flykt till Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sofie Ekberg; Maria Habib Davidsson; [2016]
  Nyckelord :Migration; flyktingar; smugglare; EU; migrationspolitik; Syrien;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa enskilda flyktingars upplevelser av flykt från Syrien till Sverige. Det studien intresserat sig för är det stöd respektive hinder som informanterna upplevt under sin resa genom Europa och hur EU:s migrationspolitik avspeglas i flyktingens berättelse. LÄS MER

 2. 2. Förändrade levnadsvillkor!? - en studie med utgångspunkt i projekt InPUTs arbete med f d gömda flyktingar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Els-Marie Olsson; Magnus Kihlgren; [2007-05-30]
  Nyckelord :Gömda flyktingar; Projekt InPUT; förändringsprocesser; levnadsvillkor;

  Sammanfattning : Vår ambition med uppsatsen var att se om det finns ett orsakssamband mellan projekt InPUTs verksamhet och flyktingars förändrade levnadsvillkor efter ett permanent uppehållstillstånd (PUT).Uppsatsen är en kvalitativ studie kombinerad med kvantitativ statistik, under arbetet har vi triangulerat metoderna för att underlätta analysen. LÄS MER