Sökning: "migrationspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet migrationspolitik.

 1. 1. Asylpakten – ”ingen kommer bli nöjd”? : En analys av motiven i den politiska debatten om en EU-gemensam asylpakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Jonsson; [2022]
  Nyckelord :EU; asylpakt; asyl- och migrationspolitik; europeisk integration; neofunktionalism; intergovernmentalism;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen 2015 avslöjade stora brister inom EU:s och medlemsstaternas asylsystem. Belastningen på medlemsstaterna var ojämn och gemensamma regelverk ignorerades. LÄS MER

 2. 2. Nu får vi ordning på Sverige : En analys av det Moderata partiets migrationspolitiska utveckling mellan 2010–2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ylva Harang; [2022]
  Nyckelord :Moderaterna; Sverigedemokraterna; partistrategi; svensk politik; migrationspolitik; politisk utveckling; nyttomaximering; Rational Choice; röstmaximering;

  Sammanfattning : The purpose appears to examine the Swedish Moderate Party and their political development regarding migration politics between 2010 and 2022 with the aim to discover if voting maximization and adjust politics from that view, or if holding on to earlier beliefs exceed. Election manifesto, party programs and post-roll analyzes from the Moderate Party will constitute the material and be analyzed with the help of rational choice and utility maximization through four different political strategy arenas. LÄS MER

 3. 3. Den nya utlänningslagen i relation till utländska forskare och doktorander : En kvalitativ textanalys av Sveriges öppenhet för migration av högkvalificerade utlänningar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nathalie Daoud; [2022]
  Nyckelord :Högkvalificerade utlänningar; utländska forskare; utländska doktorander; utlänningslagen; svensk migrationspolitik; permanent uppehållstillstånd; policyförändring; högkvalificerad arbetskraftsinvandring.;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har nyligen beslutat om ändringar i utlänningslagen angående utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. Bland de berörda av denna lagändring är utländska forskare och doktorander som vill forska och studera i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Integrationspolitiska inriktningar : en dokumentstudie av svensk integrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :William Moody; [2022]
  Nyckelord :Integration; politik; dokumentstudie; migrationspolitik; assimilation;

  Sammanfattning : Studien studerar vilka olika politiska inriktningar som kan finnas i relation till integration. Det görs främst genom att ett antal valmanifest och motioner från de olika riksdagspartierna analyseras. Materialet hämtades från svensk nationell datatjänst och riksdagens egna arkiv. LÄS MER

 5. 5. Flyktingar och ”flyktingar” : Svenska politiska partiers framställningar av flyktingar i början av den ukrainska flyktingsituationen 2022 respektive ”flyktingkrisen” 2014–2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Petersson; [2022]
  Nyckelord :Flykting; Flyktingpolitik; Othering; Securitization theory; Välfärdschauvinism; Migrationspolitik;

  Sammanfattning : There are more refugees in the world than ever. There seems to be differences in reactions towards refugees depending on where they are fleeing from. The war in Ukraine shines a light on this issue. This study aims to increase knowledge of what contributes to the conceptions that sets the foundation for how refugees are represented. LÄS MER