Sökning: "migrationspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet migrationspolitik.

 1. 1. Partikonkurrens i en tid av förändring- En förklarande fallstudie om Socialdemokraternas migrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shivani Tugwell; [2021]
  Nyckelord :Sweden Democrats; Sverigedemokraterna; migration; Social Democrats; Socialdemokraterna; party politics; quantitative study; public opinion; policy shifts; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the Sweden Democrats established its position in the Swedish party system by gaining 5,7 percent of the public vote in 2010, the other parties in the system were required to react. Along with the fact that the public interest in migration grew immensely during the refugee wave in 2015, this study’s aim is to investigate how the Social Democrats as the largest party in Sweden reacted to this change in the political climate. LÄS MER

 2. 2. Murarna som inte skulle byggas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Sandin; [2021]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; politikskiften; partistrategier; migrationspolitik; flyktingkrisen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a speech at the demonstration for refugees at Medborgarplatsen in Stockholm on September 6, 2015, the Social Democrats’ party leader and Sweden’s Prime Minister Stefan Löfven made it clear that his Europe does not build walls when the need is great. However, the autumn that followed the number of refugees seeking asylum in Sweden reached record highs. LÄS MER

 3. 3. Sveriges positionsförflyttning i migrationspolitiken : En analys av Sveriges vändning i migrationspolitiken efter migrationskrisen 2015.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josef Asso; [2021]
  Nyckelord :Political Science; Politics; Migration; Migration policy; Policy change; Parliament; Parliamentary debates; Statsvetenskap; Politik; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Liberalerna; Centerpartiet; Alliansen; Migration; Migrationspolitik; positionsförflyttning; riksdag; riksdagsdebatt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the political change in the migration policy has changed since the migration crisis in 2015. The premise to analyse this change will be how four political parties in Sweden; the Swedish Social Democratic Party, the Green Party, the Liberals and the Center Party, have expressed their political opinion about migration policy in two different parliamentary debates. LÄS MER

 4. 4. "Ett tillfälligt andrum för svenskt flyktingmottagande'' : En kritisk diskursanalys om Sveriges asyllagstiftning mellan 2015–2021 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mawj Abdulrahman; Thea Dahl; [2020]
  Nyckelord :Swedish temporary asylum law; migration policy; refugee crisis; social policy; critical discourse analysis; social work; Sveriges tillfälliga asyllag; migrationspolitik; flyktingkris; socialpolitik; kritisk diskursanalys; socialt arbete;

  Sammanfattning : The idea of this study is based on the legislative process of the Swedish temporary asylum law. Due to an increasing number of request for asylum in 2015, the parliament appointed a temporary asylum law to create a more restrictive migration policy. LÄS MER

 5. 5. Solidaritet, rättvisa och jämlikhet? : En kvalitativ ideologianalys om socialdemokraternas migrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Pranee Pannie Valfridsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER