Sökning: "gemensam väg"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden gemensam väg.

 1. 1. House of the Footbridge

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Rubensson; [2022]
  Nyckelord :Arboga; medborgarhus; översvämning; naturspång;

  Sammanfattning : BACKGROUNDThe new footbridge is located a short walk from the medieval city center in Arboga. The idea of a pedestrian overcrossing was a result of a group project during the fall semester; a solution that reactualizes the creek Arbogaån which lost its role as a vital social function for the industries when the canal was built in the 17th century. LÄS MER

 2. 2. Naturbaserade lösningar som det nya normala? : Fyra skånska kustkommuners perspektiv på naturbaserade lösningar inom klimatanpassningsarbetet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Jennie Martis; [2022]
  Nyckelord :Nature-based solutions NBS ; climate change; climate adaptation; coastal areas; coastal municipalities; floodings; erosion; sea-level rise; natural processes; soft and hard coastal protection; hard structures; hybrid solutions; Naturbaserade lösningar NBS ; klimatförändringar; klimatanpassning; kustområden; kustkommuner; översvämning; erosion; stigande havsnivåer; naturliga processer; mjuka och hårda kustskydd; hårda strukturer; kombinerade lösningar;

  Sammanfattning : Behovet av klimatanpassning i kustområden är stort, och fortsätter öka världen över. Naturbaserade lösningar (NBS) är flexibla och multifunktionella åtgärder som samverkar med naturliga processer, vilket gör dem anpassningsbara till förändrade förhållanden, till skillnad från hårda kustskydd. LÄS MER

 3. 3. Upplevd användbarhet av kunskap förvärvad inom högskolestudier på magisternivå : "Vad upplever sig studenterna ha lärt sig och hur?"

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karolina Andersson; Clara Stenström Kyobe; [2022]
  Nyckelord :användbarhet; hälsofrämjande ledarskap; högskoleexamen; hållbarhet; anställningsbarhet; kompetens; distansutbildning;

  Sammanfattning : För fortsatt positiv utveckling av vård- och omsorgssektorn krävs goda ledare med gedigen utbildning. Hållbarheten inom sektorn påverkas av flera faktorer och kräver holistiskt nytänkande. Trots tidigare förändringar och hälsofrämjande ledarskapsstilar väntar flera utmaningar framtidens chefer. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan och energianvändning vid tillämpning av bio-CCS och bio-CCU från biogasanläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Emelie Wallman; [2022]
  Nyckelord :livscykelanalys; koldioxid; biometan; power to gas; biologisk metanisering; katalytisk metanisering; elektrolys;

  Sammanfattning : To mitigate the human-induced climate change, Sweden has adopted a climate policy framework that states a net-zero emissions of greenhouse gases by the year of 2045 and thereafter negative emissions. To achieve this goal extensive emission mitigation alongside supplementary measures are required. LÄS MER

 5. 5. An Overview of Monitoring Challenges That Arise With SD-WAN

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emilia Blidborg; [2022]
  Nyckelord :Software-Defined Wide Area Network; Software Defined Networking; Multiprotocol Label Switching; Monitoring; Software-Defined Wide Area Network; Software Defined Networking; Multiprotocol Label Switching; Övervakning;

  Sammanfattning : Software-Defined Wide Area Networks is a technology that has received a lot of attention in recent years. The technology enables direct Internet access without having to direct traffic through a data center. LÄS MER