Sökning: "genre allusion"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden genre allusion.

 1. 1. Den humoristiske profeten : En kvalitativ studie av tre av Carl Michael Bellmans texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hesselgren Erik; [2021]
  Nyckelord :Bellman; upplysningen; parodi; kristendom;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker tre av Carl Michael Bellmans texter för att undersöka deras relevans i svenskundervisningen, samt om och vad deras parodiska upplägg säger om Bellmans attityd gentemot kristendomen och Gamla testamentet. Undersökningen fokuserar på epistel nr 23, sång nr 35 och sång nr 41. LÄS MER

 2. 2. Political Fiction and Allegory in the EFL Classroom: What's the Use?

  L3-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Shaun Christiani; [2018]
  Nyckelord :English language teaching; Curriculum; Democratic values; Language affordances theory; Lifelong learning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : What is the use of political fiction and its allegory in a language education context? The aim of this paper is to analyze the relevance of this literary genre to curricula, English language learning, and EFL classrooms. The specifically political content of this genre, its allusion to real-world happenings, and the linguistic aspects of the texts may be pedagogically instrumentalized and host a potential that English teachers can engage to innovate their teaching. LÄS MER

 3. 3. Livets omslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Carolina Starck; Josefine Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :genre allusion; author; title; concept of genre; layout; autobiography; book cover; cover colors; självbiografi; omslag; formgivning; genrekonventioner; titel; författarnamn; genreanspelning; omslagsfärger; bokomslag; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Dagens bokmarknad är starkt påverkad av bästsäljarkulturen vilket även märks av i genren självbiografi då många välkända personer väljer att skildra sina liv i bokform. Sedan tidigare finns det endast få studier om självbiografin som genre på bokmarknaden. LÄS MER