Sökning: "handelsteorier"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet handelsteorier.

 1. 1. PÅ SPANING EFTER DET KAPITAL SOM FLYTT Ekonomisk globalisering som förklaring till ekonomisk ojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Jönsson; [2017-08-09]
  Nyckelord :ekonomisk ojämlikhet; ekonomisk globalisering; OECD; handelshinder; kapitalrörlighet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan ekonomisk globalisering och ekonomiskojämlikhet i syfte att ta reda på vad det är i den ekonomiska globaliseringen som driver påojämlikhetsutvecklingen. Sedan 1970-talet har det skett en tydlig ökning av ekonomiskojämlikhet i rika välutvecklade länder. LÄS MER

 2. 2. The Garment Export Boom : An analysis of Swedish exports of ready-made clothing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Maria Eriksson; Malin Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Garment trade; design; specialization; fashion cycles; product and price competition; Klädhandel; design; specialisering; modecykler; produkt- och priskonkurrens;

  Sammanfattning : This essay is investigating the increasing Swedish garment export during the period 1997-2003. Despite a long-lasting national production decrease and stronger global competition Swedish designed clothing are exported at higher rates than ever. LÄS MER

 3. 3. Klassiska och Nya Handelsteorier : med fokus på EU:s handelsavtal samt nav-och-eker system

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carin Starck; [2006]
  Nyckelord :Handelsavtal; Nav-och-eker system; Barcelonaprocessen; EU-Chile associationsavtal; Partnership and Co-operation Agreement;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag hur handelsavtal påverkar handelsströmmarna mellan länder. Engenomgång av de olika handelsteorierna görs med en början hos de klassiska teorierna för attdärnäst gå vidare med de nya handelsteorierna. LÄS MER