Sökning: "handelsteorier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet handelsteorier.

  1. 1. PÅ SPANING EFTER DET KAPITAL SOM FLYTT Ekonomisk globalisering som förklaring till ekonomisk ojämlikhet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Erik Jönsson; [2017-08-09]
    Nyckelord :ekonomisk ojämlikhet; ekonomisk globalisering; OECD; handelshinder; kapitalrörlighet;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan ekonomisk globalisering och ekonomiskojämlikhet i syfte att ta reda på vad det är i den ekonomiska globaliseringen som driver påojämlikhetsutvecklingen. Sedan 1970-talet har det skett en tydlig ökning av ekonomiskojämlikhet i rika välutvecklade länder. LÄS MER