Sökning: "hur kan vi klara av detta egentligen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden hur kan vi klara av detta egentligen.

 1. 1. An Investigation of the Adhesive Interaction between Polyethylene and Silicone with DMA and AFM

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Joel Falk; [2019]
  Nyckelord :Atomic Force Microscope; Adhesion; Characterization; Dynamic Mechanical Analysis; Injection Molding; Polyethylene; Polymer; Silicone; Test method development; Materials chemistry; Materialkemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stickiness between materials can be a challening task when dealing with the complex interactions and processes related to packaging engineering. Part of the problem is that many factors like temperature, pressure, surface treatment as well as surface roughness all could play a part in contributing to the stickiness between materials. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefens väg till arbetstillfredsställelse : En kvalitativ studie om hur arbetsdelegering, arbetsbeslutsgrad och arbetstillfredsställelse påverkar varandra sett från mellanchefens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Joakim Delking; Jacob Kjessler; [2018]
  Nyckelord :Job Decision Latitude; Job Demands; Job Satisfaction; Middle level manager; Job Delegation; Arbetsbeslutsgrad; arbetsbelastning; arbetstillfredsställelse; mellanchefer; arbetsdelegering;

  Sammanfattning : Titel: Mellanchefens väg till arbetstillfredsställelse - En kvalitativ studie om hur arbetsdelegering, arbetsbeslutsgrad och arbetstillfredsställelse påverkar varandra sett från  mellanchefens perspektiv. Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Jacob Kjessler och Joakim Delking Handledare: Signe Jernberg och Kristina Mickelsson Datum: 2018 - maj Syfte: Inom företag finner vi mellanchefer, en anställd som befinner sig i mitten av organisationen med ledning och styrelse ovanför sig och anställda under sig. LÄS MER

 3. 3. Experiment och inlärning  : Experiment som metod för inlärningsstudier 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Elisabet Andersson; [2016]
  Nyckelord :Experiments; learning; manufacture; Cultural transmission theory; Chaîne Opératoire; Experiment; lärande; tillverkning; kulturell transmissionsteori; Chaîne Opératoire;

  Sammanfattning : Humans are curious beings. We investigate and explore. We experiment and learn from them. But that process of learning is not very easy to study. LÄS MER

 4. 4. Hur kan vi klara av detta egentligen? att kunna arbeta med ungdomar som har fått negativt beslut från Migrationsverket ur personalens perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Zeljko Vidakovic; [2015-06-24]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; coping; ledarskap; organisationskultur; utvisningshotade ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera faktorer i arbetet med utvisningshotade ungdomar som de anställda uppfattar som stärkande för sin känsla av sammanhang. Under arbetets gång har åtta anställda på boenden för ensamkommande ungdomar intervjuats. Den teoribakgrund som har legat bakom studien bygger på känsla av sammanhang (KASAM). LÄS MER

 5. 5. Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige - Attityder, ekonomi och teknik

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :David Kindstrand; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate the technical, economical and psychological barriers for the market introduction of battery electric vehicles (BEV) in Sweden. The current situation as well as future possibilities for battery electric vehicles in Sweden has also been central to this study. LÄS MER