Sökning: "Elisabet Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Elisabet Andersson.

 1. 1. Experiment och inlärning  : Experiment som metod för inlärningsstudier 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Elisabet Andersson; [2016]
  Nyckelord :Experiments; learning; manufacture; Cultural transmission theory; Chaîne Opératoire; Experiment; lärande; tillverkning; kulturell transmissionsteori; Chaîne Opératoire;

  Sammanfattning : Humans are curious beings. We investigate and explore. We experiment and learn from them. But that process of learning is not very easy to study. LÄS MER

 2. 2. Brukardelaktighet och brukarinflytande i PRIO-satsningens kölvatten. Till vilket pris? : - En studie om delaktighet och inflytande på förvaltnings- och brukarnivå i Karlskrona kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elisabet Lind; Filip Andersson; [2015]
  Nyckelord :User-participation; empowerment; co-optation; participation; Brukarmedverkan; empowerment; kooptering; samverkan;

  Sammanfattning : The aim of this study is, through a user-perspective to describe and analyze the difficulties and possibilities concerning participation and influence of a state action plan in the area of mental health (PRIO). User-organizations in a Swedish context are actors of importance when it comes to social politics. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska inomhusmiljön - en bidragande faktor för barns språkutveckling? : En intervjustudie med sex förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Svensson; Elisabet Andersson; [2014]
  Nyckelord :Språkutveckling; fysisk inomhusmiljö; förskola;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka hur förskollärare resonerar om utformning och de yngre barnens språkutveckling i förskoleverksamheten samt hur den fysiska inomhusmiljön kan användas för främjandet av språkutveckling. Tidigare forskning visar att den fysiska inomhusmiljön har betydelse för barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Kan supplementering med vitamin E förbättra kognitiv funktion vid Alzheimers sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Andersson; Elin Löfqvist; [2013-03-08]
  Nyckelord :Vitamin E; Alzeimers;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of internal medicine and clinical nutritionAbstractTitle: Can supplementation with vitamin E improve cognitive function in Alzheimer’s disease?Author: Malin Andersson and Elin LöfqvistSupervisor: Elisabet RothenbergExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: 2012-04-11Background: Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia. As the average life expectancy rises the prevalence increases. LÄS MER

 5. 5. Specialiserad eller allmänkunskap? : en experimentell studie av benhantverk under Mesolitikum

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Elisabet Andersson; [2012]
  Nyckelord :specialist; kulturell transmission; experiment; mesolitikum; arbetsdelning;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the possibility of the existence of a specialist in bone tools manufacturing during the Mesolithic. The thesis describes the climate during the Mesolithic, argues for an experimental approach, and describes social organization in hunter-gatherer-groups and the processes behind cultural transmission. LÄS MER