Sökning: "idéhistoria uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden idéhistoria uppsats.

 1. 1. Uppdukat för särskiljning I det borgerliga hemmet runt sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Annika Möller; [2022-02-16]
  Nyckelord :Särskiljning; Borgerlighet; Sekelskiftet 1900; Genus; Dukning; bourgeoisie; Distinction of sex and class; the 1900 century;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vad kan ett uppdukat bord i en museimonter säga oss om särskiljning av kön och klass i det borgerliga hemmet vid sekelskiftet 1900? Det kommer denna uppsats att undersöka genom att belysa den borgerliga hemideologin och kontextualisera rådgivningsböcker för husmödrar. Att göra skillnad på man och kvinna har allt sedan antikens dagar motiverats på olika sätt, med det gemensamt att kvinnan varit underordnad mannen. LÄS MER

 2. 2. Kämpen Med Pennan : Det skandinavistiska narrativet i O. P. Sturzen-Beckers Allmänna Öresunds-Posten 1848

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Niklas Törnsten; [2022]
  Nyckelord :Oscar Patrick Sturzen-Becker; Skandinavianism; The Schleswig-Holsteins War; 1848; Allmänna Öresunds-Posten; Oscar Patrick Sturzen-Becker; Skandinavism; Schleswig-Holsteinska kriget; 1848; Allmänna Öresunds-Posten.;

  Sammanfattning : In this essay the Scandinavianistic narrative is examined in Oscar Patrick Sturzen-Becker's depictions of the Schleswig-Holstein war of 1848 in his newspaper Allmänna Öresunds-Posten. Through both poetry and prosaic agitation, he sought during the first months of the war to gather an opinion for a Swedish intervention for the cause of Denmark against the Prussian-supported uprising in the southern duchies and at the same time work for a consensus on a larger pan-national demarcation with Germany and Europe. LÄS MER

 3. 3. Med helgonkung som förebild : Vad den svenska översättningen av Ludvig den heliges andliga råd kan berätta om den nordiska medeltidens föreställningsvärld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ivan Granberg; [2022]
  Nyckelord :furstespegel; idéhistoria; föreställningsvärld; kontextualisering; helgon; medeltidsdygd;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka den politiska och filosofiska meningen som kan förstås utifrån medeltida föreställningsvärld som finns i Ludvig den heliges hälsosamma råd till sonen, ett antal andliga råd som översatts till svenska vid Vadstena kloster under 1400-talet, till kung Kristian I. Syftet blir att få ut textens mening, i fyra former: den ordagranna meningen, den personliga meningen, den ämnade meningen och/eller den utökade meningen. LÄS MER

 4. 4. Uppväckande av döda i berättelsen av Lukas Likheter och skillnader i uppväckande av döda i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Magnus Pettersson; [2021-11-17]
  Nyckelord :Lukasevangeliet; Gospel of luke; Apostlagärningarna; Acts of the apostles;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats vill analysera berättelserna om hur döda uppväcks så som det beskrivs av Lukas i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Med hjälp av en narrativkritisk analys ska jag undersöka likheter och skillnader i hur uppväckandet går till och jämföra det med andra berättelser som handlar om när döda uppväcks. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär Thomasevangeliets unika Jesusord? : En analys av de logier som inte förekommer i de kanoniska texterna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Zacharias Järphed Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Thomasevangeliet; logion; bibelkanon; Nag hammadi; gnosticism; bibelkommentarer; apokryf;

  Sammanfattning : Denna uppsats skrevs som en del av Teologprogrammet på Umeå universitet inom ämnet exegetik och berörde det apokryfiska Thomasevangeliet. Thomasevangeliet är uppdelat i 114 Jesus-ord (logier) och av dessa är det endast 22 som inte har en parallell till Nya testamentets litteratur. LÄS MER