Sökning: "idéhistoria uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden idéhistoria uppsats.

 1. 1. RISTNINGAR OCH ROP En studie av ikon och konst i själ och materia genom två kristna tänkare: Wassily Kandinsky och Pavel Florenskij

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Stina Östberg; [2020-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of Wassily Kandinsky´s concept of art and Pavel Florensky´s icon(painting)theology. The thesis examines how they formulate the artist/icon-painter´s vocation as well as art´s and icon´s cominginto-being and vocation. LÄS MER

 2. 2. Vad kommer efter postmodernismen? : En analys över vad hypermodernismen och metamodernismen kan säga om dagens politiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Philip Lantz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze today's political development from a hypermodern and metamodern perspective. The starting point has been to answer the question of what comes after postmodernism and the ambition has been to contribute to an increased understanding of the contemporary world. LÄS MER

 3. 3. Samtidighetens villkor : Den kulturhierarkiska modellen i Samefolkets egen tidning 1918-1945

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Johan Kihlert; [2020]
  Nyckelord :Samefolkets egen tidning; Torkel Tomasson; Gustav Park; Johannes Fabian; Walter D. Mignolo; rasbiologi; naturfolk; kulturfolk;

  Sammanfattning : Narratives of extinction surrounding “primitive” peoples have long been a subject of historical study. There is however a gap with regards to researching the response of the so called “primitive” peoples themselves. LÄS MER

 4. 4. Vilka är "vi"? : En studie av banal nationalism i svenska dagstidningar från 1805

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Bille Sirén; [2019]
  Nyckelord :Banal nationalism; Michael Billig; Sverige; Finland; finska kriget 1808-1809; dagstidningar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser den svenska nationalismens uttrycksformer, så som de framgår av Stockholmstidningarna Dagligt Allehanda, Inrikes Tidningar och Stockholms Posten i mars 1805. Nationalismen undersöks huvudsakligen utifrån Michael Billigs teorier om banal nationalism, vilket syftar till oreflekterade, vardagliga attityder som skiljer mellan ”oss” och ”dem” och formar en nationell gemenskap. LÄS MER

 5. 5. Döden klär henne : En studie om symbolen femme fatale under dekadensen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Louise Tauman; [2017]
  Nyckelord :Estetik; dekadens; symbolik; idéhistoria; litteraturvetenskap; diktanalys.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka den estetiska symbolen femme fatale. Det är en symbol som fick sitt starkaste fäste i sekelskiftets Frankrike, och allra starkast inom de dekadenta litterära och konstnärliga kretsarna. LÄS MER