Sökning: "ideanalys konst"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ideanalys konst.

 1. 1. Sveriges försvarspolicy i förändring : En analys av 1996 & 2020 års försvarsbeslut med ACF

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emil Cervantes; [2021]
  Nyckelord :ACF; Försvarsmakten; Policyförändring; Sverige; Totalförsvaret;

  Sammanfattning : Denna uppsats har studerat två propositioner kopplade till det svenska försvaret. Syftet med uppsatsen är att studera två stora försvarsbeslut, ett från 1996 och ett från 2020, för att uppnå en fördjupad förståelse för de politiska motiven till att det skedde så stora förändringar inom försvarspolitiken på relativt kort tid. LÄS MER

 2. 2. "30 km tvång" : En analys av Anders Sunnas konstverk ”30 km tvång” ur ett samiskt och ett kulturpolitiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :sami art; sami culture; culture policy; idea analysis; image interpretation; Anders Sunna; samisk konst; samisk kultur; kulturpolitik; idéanalys; bildanalys; Anders Sunna;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and interpret Anders Sunna's painting "30 km constraint" from a sami and cultural political perspective. In the study, the financial culture support for Sami culture is described and compared via Sweden’s cultural policy, the regions in north Sweden, as well as the Sami Parliament. LÄS MER

 3. 3. Konst eller pedagogik? : Nutida dagspresskritik av bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Åsa Holmberg Strand; [2010]
  Nyckelord :barnlitteratur; idéanalys; litteratursociologi; bilderböcker; barnbokskritik; litteraturkritik; recensioner;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine views of picture books for children that reviewers in Swedish daily press express in their reviews in 2009 and 2010. The following questions were posed in the study: Are picture book reviews based on pedagogical criteria and/or aesthetic/literary criteria? Are picture books reviewed from an adult perspective and/or from a child perspective? Which elements of positive and negative criticism are to be found in picture book reviews? This qualitative study is based on 45 reviews of picture books in Swedish daily press. LÄS MER