Sökning: "implantable cardioverter defibrillator"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden implantable cardioverter defibrillator.

 1. 1. ICD-BEHANDLINGENS EFFEKT PÅ PATIENTENS LIVSKVALITET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vera Ejlertsson; Sandra Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Hjärtsjukdomar; hälsorelaterad livskvalitet; ICD; implanterbar cardioverter defibrillator; omvårdnad.; : Health-related quality of life; heart-diseases; ICD; implantable cardioverter defibrillator; nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. En behandlingsform som skyddar mot hjärt-och kärlsjukdomar i form av plötslig hjärtdöd och livshotande arytmier är en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD). LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med en implantable cardioverter defibrillator

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ronya Tas; Venera Magnusson-Flykt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är ett globalt problem med hög mortalitet. Cirka 80 procent av bakomliggande risker till hjärtstopp är sjukdomar i hjärtats kranskärl. Hjärtsvikt innebär ökad arytmirisk, vilket i sin tur innebär ökad risk för hjärtstopp. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av att erhålla samt leva med en implanterbar defibrillator : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åse Sjöquist; Maria Viberg; [2019]
  Nyckelord :ICD; Implanterbar defibrillator; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : En livshotande hjärtrytmrubbning kan inom ett par minuter leda till hjärtstopp. Patienter med en ökad risk för detta kan erbjudas behandling med en implanterbar defibrillator (ICD), som kan bryta dessa tillstånd och är en livräddande behandling. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of novel S-ICD electrode placements using computational modeling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Anne-Marie Plancke; [2018]
  Nyckelord :ICD; modeling;

  Sammanfattning : OBJECTIVES The aim of this study is to investigate the influence of new subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) electrode placements on the Defibrillation Threshold (DFT), shock impedance, and sites of activation in the heart caused by a low voltage shock. BACKGROUND The subcutaneous ICD, though it has many advantages due to its less invasive nature compared to the transvenous ICD, requires higher energy shocks to terminate ventricular arrhythmias, and is not currently thought to be able to reliably pace the heart. LÄS MER

 5. 5. LIVET MED EN IMPLANTERBAR DEFIBRILLATOR : En litteraturstudie om patienters livsupplevelser och tankar inför livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Andréasson; Stina Ek; [2015]
  Nyckelord :Attityder inför döden; etik; implanterbar defibrillator; patientens attityder; patientföljsamhet; terminalvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En implanterbar defibrillator kallas också Implantable Cardioverter Defibrillator och förkortas ICD. ICD kan förhindra plötslig hjärtdöd. Den vanligaste indikationen för att få en ICD är en bakomliggande hjärtsjukdom med hög risk för livshotande rytmrubbningar. ICD-behandling blev 1985 godkänd för kliniskt bruk. LÄS MER