Sökning: "Pacemaker"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Pacemaker.

 1. 1. Med mitt hjärta i din hand : En studie av vuxna pacemakerpatienters identitetsskapandeoch sjukvårdens ansvar i denna process

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Kristine Qvarsell; [2020]
  Nyckelord :quality of life; pacemaker; heart disease; chronic disease and identity.; pacemaker; hjärtsjukdom; tidsjag; identitet; livskvalité;

  Sammanfattning : Centralt i denna studie är hur vuxna pacemakerbärare 20–49 år, konstruerar sin identitet irelation till sin pacemaker och framtid utifrån den socialkonstruktionistiska ansatsen. Fokusär hur språket skapar och konstruerar våra identiteter. LÄS MER

 2. 2. Live updates in High-availability (HA) clouds

  Master-uppsats,

  Författare :Vivek Sanagari; [2018]
  Nyckelord :Cloud; Cluster; Corosync; Distributed Replicated Block Device; High Availability; Pacemaker; Virtual machine; Web server; Web Application.;

  Sammanfattning : Background. High-availability (HA) is a cloud’s ability to keep functioning after one or more hardware or software components fail. Its purpose is to minimize the system downtime and data loss. LÄS MER

 3. 3. Behandling och uppföljning av patienter med hjärtsvikt och biventrikulär pacemaker (CRT)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sofia Söderfjäll; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En bekrivning av livskvalitet hos personer med pacemaker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Richard Gillström; Anna Wibergh; Fredrik Fransson; [2017]
  Nyckelord :Pacemaker; livskvalitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: I Sverige har cirka 55000 personer pacemaker. Att denna teknik förlänger deras liv är sedan länge känt. För sjuksköterskan är det av intresse att ta del av hur en pacemaker påverkar livskvaliteten för att kunna skapa verktyg för att bemöta denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. Att leva med pacemaker : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Jansson; Martina Bodin; [2017]
  Nyckelord :Dagligt liv; hälsorelaterad livskvalitet; litteraturöversikt; pacemaker; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. LÄS MER