Sökning: "insändare"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet insändare.

 1. 1. Platsidentitet inom planprocessen : En studie av ett platsförankrat motstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Cecilia Larsson; [2020]
  Nyckelord :platsidentitet; planering; platsförankrat motstånd; gruppboende; landskapsbild;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i begreppet platsidentitet är syftet med denna uppsats att undersöka och förklara lokalbefolkningens reaktioner och vilka argument de anför i fråga om planering av nya gruppboenden i västmanländska Kvicksund. Teorikapitlet behandlar tidigare forskning gällande platsidentitet och planeringens dilemma, vem som har rätt att bestämma över en plats. LÄS MER

 2. 2. Opinionen i pressen under kommunsammanläggningen 1968-1974 : Medias rapportering om lokala motsättningar emellan centrum och periferi under kommunblocksreformen i Årjängs kommunblock.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Kommunsammanslagning; Kommunblocksreformen; Kommun; Årjäng; Årjängs Kommun; Medieanalys; Media; Pressen; Lokalpress; Kommunsammanläggning;

  Sammanfattning : The government has in several steps decided about municipal mergers during the 20thcentury. In many places the mergers provided the basis for a local conflict. This conflict wasnot always easy to resolve and lives in many places remain in today's municipal issues. LÄS MER

 3. 3. Den svenska klimatdiskursen : En diskursanalys av folkets klimatåsikter i nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenni Lundh; [2019]
  Nyckelord :klimatdiskurs; advanced liberal democracy; klimatfrågan; WPR; diskursanalys; media; insändare; marknadisering; konsumentval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När Mumin kom till stan : En kritisk diskursanalys av insändare i en lokaltidning gällande etableringen av ett Muminland på Skutberget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Snäll; Robin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Muminlandet; Nya Wermlands-Tidningen; Skutberget; Karlstads kommun; kritisk diskursanalys; varumärke; Word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på hur diskursen kring det planerade Muminlandet i Karlstad såg ut på lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens insändarsidor. Skutberget är idag en plats för bad, friluftsliv och motion. Under 2017 presenterade Karlstads kommun en förstudie om en eventuell etablering av ett Muminland på platsen. LÄS MER

 5. 5. Elever som skriver för att delta : En kvalitativ studie om deltagande skrivande i årskurs 6

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sanna Elebro; Linnea Hedin; [2019]
  Nyckelord :Luke Freebodys repertoarmodell; critical literacy; göra sin röst hörd; deltagande skrivande; mellanstadiet.;

  Sammanfattning : Deltagande skrivande handlar om ett formellt eller informellt skrivande för att delta som medborgare i samhället genom att exempelvis skriva en insändare eller ett sms. Deltagande skrivande skapar möjlighet för samhällsmedborgare att göra sin röst hörd. LÄS MER