Sökning: "insändare"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet insändare.

 1. 1. Den svenska klimatdiskursen : En diskursanalys av folkets klimatåsikter i nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenni Lundh; [2019]
  Nyckelord :klimatdiskurs; advanced liberal democracy; klimatfrågan; WPR; diskursanalys; media; insändare; marknadisering; konsumentval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. När Mumin kom till stan : En kritisk diskursanalys av insändare i en lokaltidning gällande etableringen av ett Muminland på Skutberget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Snäll; Robin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Muminlandet; Nya Wermlands-Tidningen; Skutberget; Karlstads kommun; kritisk diskursanalys; varumärke; Word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på hur diskursen kring det planerade Muminlandet i Karlstad såg ut på lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens insändarsidor. Skutberget är idag en plats för bad, friluftsliv och motion. Under 2017 presenterade Karlstads kommun en förstudie om en eventuell etablering av ett Muminland på platsen. LÄS MER

 3. 3. Elever som skriver för att delta : En kvalitativ studie om deltagande skrivande i årskurs 6

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sanna Elebro; Linnea Hedin; [2019]
  Nyckelord :Luke Freebodys repertoarmodell; critical literacy; göra sin röst hörd; deltagande skrivande; mellanstadiet.;

  Sammanfattning : Deltagande skrivande handlar om ett formellt eller informellt skrivande för att delta som medborgare i samhället genom att exempelvis skriva en insändare eller ett sms. Deltagande skrivande skapar möjlighet för samhällsmedborgare att göra sin röst hörd. LÄS MER

 4. 4. Rave och hotet mot ungdomen : Konstruktionen av social ordning i svensk dagspress 1995-1997

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Björn Märak Leffler; [2018]
  Nyckelord :rave; ungdom; ungdomskultur; subkultur; narkotikapolitik; social ordning; droger;

  Sammanfattning : I Sverige är kopplingen mellan rave, ungdomar och droger så signifikant att polisen år 1996 upprättar en speciell polisenhet vid namn Ravekommissionen. Uppsatsens syfte är att undersöka hur rave konstrueras som ett problem i svensk dagspress mellan 1995 och 1997, och därmed belysa hur social ordning reproduceras i offentligheten genom samtalsordningen om rave. LÄS MER

 5. 5. "Vem godkände detta?" : Konstdebatterna om Nimis, Jag tänker på mig själv och Övermålning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :reaktioner; uppfatta; offentlig konst; konstdebatt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker debatter inom offentlig konst och hur olika konstdebatter kan presenteras i dagstidningar mellan 1982 och 2014. Detta görs med hjälp av tre exempel av offentliga konstverk - Nimis från 1980, Jag tänker på mig själv, 2005 från 2006 och Övermålning från 2014. LÄS MER