Sökning: "dilemma på förskolan essä"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden dilemma på förskolan essä.

 1. 1. "Jag klarar inte av såna barn" : En vetenskaplig essä om kunskap, tid och känslan av att inte räcka till när det kommer till barn med utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mia Mörsäri Karlsson; [2020]
  Nyckelord :pre-school; children in need of special support; inclusion; resources; group size.; förskola; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; resurser; gruppstorlek.;

  Sammanfattning : I den här essän har jag utgått från ett dilemma från verkligheten. Som jag uppfattar som svårt. Det handlar om barn i gråzonen med extra behov av stöd. De här barnen ser jag som en pedagogisk utmaning och de utmanar min kompetens dagligen. LÄS MER

 2. 2. "Våga göra olika" : En vetenskaplig essä om hur vi bemöter barn i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Sjöström; [2020]
  Nyckelord :preschool; consensus; conflicts; treatment; approach; intercultural; förskola; samsyn; konflikter; bemötande; förhållningssätt; interkulturellt;

  Sammanfattning : This essay is about treatment in preschool and how important it is that we dare to do different based on each child's needs. I sometimes get the feeling that we educators in preschool, have alittle too much of the idea that the working methods we use should suit all children. LÄS MER

 3. 3. Den lille själens ärr : En vetenskaplig essä om barn med krigserfarenhet på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Milica Pavlovic; [2020]
  Nyckelord :war experience; play; safety; important adults; trauma awareness; krigserfarenhet; lek; trygghet; viktiga vuxna; traumamedvetenhet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barn med krigserfarenhet på förskolan och inleds med två berättelser tagna ur mitt yrkesliv inom förskolan. Dilemman som uppstår är kopplade med tredje berättelsen som är mina egna upplevda krigsminnen. LÄS MER

 4. 4. "Pojkar tycker ju om actionfigurer" : en vetenskaplig essä om stereotypa genusföreställningar och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Meracos; [2020]
  Nyckelord :equality; ideas about gender; stereotypical gender identities; gender; categorization; jämställdhet; genusföreställningar; stereotypa könsroller; genus; kategorisering;

  Sammanfattning : This essay brings up topics including equality and stereotypical gender ideas in preschool. The purpose of the essay is to investigate if you can use one stereotypical gender idea to counteract another. The essay also demonstrate the importance of making one’s own stereotypical gender ideas visible in order to thereby be able to achieve equality. LÄS MER

 5. 5. Jag skriva bokstäver, bara bokstäver! : En vetenskaplig essä om barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magdalena Sarvanidou; [2020]
  Nyckelord :Multilingualism; interculturality; language develepment; literacy; preschool teacher; approach; interaction; circle-time; Flerspråkighet; interkulturalitet; språkutveckling; litteracitet; förskolepedagog; förhållningssätt; samspel; lek- och samlingssituationer;

  Sammanfattning : The purpose of this scientific essay is to explore the different approaches to language development for multilingual children in preschool practice. The essay is about a four-year-old girl who did not master the Swedish language so well when she started preschool. LÄS MER