Sökning: "internet-based interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden internet-based interventions.

 1. 1. Internetbaserade interventioners effekter vid långvarig smärta : En begränsad systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Nicklas Granat; Sofie Malmström; [2019]
  Nyckelord :Chronic pain; effects; E-health; internet-based interventions; pain management; self-management; Effekter; e-hälsa; internetbaserade interventioner; långvarig smärta; självhantering; smärthantering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är en av de främsta orsakerna till varaktigt lidande och funktionsnedsättning både i Sverige och globalt. Dagens behandlingsmetoder anses i många fall bristfälliga. I ett allt mer högteknologiskt samhälle utvecklas elektroniska hjälpmedel som stöd till personer med olika sjukdomstillstånd. LÄS MER

 2. 2. INTERNET-BASED MINDFULNESS-ACCEPTANCE-COMMITMENT IN SPORTS: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Andersson; Mikael Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sport psychology; self-care program; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.; Idrottspsykologi; självhjälpsprogram; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.;

  Sammanfattning : The psychological aspects of sports is crucial for performance and important for sustaining good mental health. Despite this, efforts to improve those aspects are surprisingly rare and partly due to stigmatization of help-seeking together with lack of time and economic resources. LÄS MER

 3. 3. En internetbaserad mindfulnessintervention: Dess effekt på sömnkvalitet och ruminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Emet; Emilia Rönn; [2019]
  Nyckelord :mindfulness; sömnkvalitet; ruminering; internetbaserad behandling;

  Sammanfattning : Sömnsvårigheter påverkar både kortsiktigt och långsiktigt individens fysiska och psykiska välmående negativt. En metod som i konventionell form visats användbar för att öka sömnkvaliteten hos insomnipatienter är mindfulness och utvecklandet av internetbaserade interventioner tillhandahåller alternativa behandlingssätt. LÄS MER

 4. 4. SJÄLVSKATTAD HÖRAPPARATANVÄNDNING OCH RESULTAT PÅ HEARING HANDICAP INVENTORY FOR THE ELDERLY, HHIE - en studie om användningstidens inverkan på utfallet av en internetbaserad rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Ekdahl; Anna Olsson; [2017-06-29]
  Nyckelord :Audiologisk grupprehabilitering; IOI-HA; HHIE; hörapparatanvändning; internetbaserad rehabiliteringsintervention; Audiologic group rehabilitation; hearing aid use; internet-based rehabilitation intervention;

  Sammanfattning : Background: Previous research has shown advantages with high hearing aid use and also for audiologicrehabilitation in group sessions.Purpose: The purpose of this study was to investigate if self-reported hearing aid use before participationin a rehabilitation intervention was of value for the results measured by Hearing HandicapInventory for the Elderly, HHIE. LÄS MER

 5. 5. Boost & Balance: Boosting life quality and balancing stress with five minutes’ daily yoga, mindfulness and positive psychology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Bellman; [2017]
  Nyckelord :yoga; mindfulness; positive psychology; online; stress; life quality; Social Sciences;

  Sammanfattning : The use of internet based psychology interventions as well as yoga and mindfulness interventions in order to improve psychological health has increased during the past decades. However, most interventions are time and resource demanding and there is a need for investigating short and easily accessible interventions. LÄS MER