Sökning: "interorganizational collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden interorganizational collaboration.

 1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 2. 2. Vård i rörelse : En kvalitativ intervjustudie om den mobila vården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christofer Teske; Sara Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Mobile care; close care; mobile team; emergency care; security; patient safety; organization; collaboration; patients; Den mobila vården; nära vård; mobila team; akutsjukvård; trygghet; patientsäkerhet; organisation; samverkan; patienten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i hemmet tycks bli allt mer nödvändigt när befolkningen blir allt äldre och det förordas i nationella utredningar om framtidens vårdorganisation. Det finns dock stora utmaningar med att förflytta vård av akut sjuka patienter från akutmottagningar till patienters hem. LÄS MER

 3. 3. Inter-organizational knowledge management : A case study in a Swedish economic association

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anders Storman; Elin Storman; [2019]
  Nyckelord :Inter-organizational knowledge management; economic association; regional development; knowledge sharing; knowledge creation; knowledge reuse; trust; collaboration.;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this case study is to understand how inter-organizational knowledge management is conducted in an economic association by analysing how different actor representatives perceive the inter-organizational collaboration. Design/methodology/approach The method of this study is qualitative, with a single case study of an economic association in Dalarna, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Interorganizational Learning & Resilience: A Case Study of the Swedish Pharmaceuticals Supply Chain, under Normal Circumstances and in a Crisis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Emelie Craft; Elin Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Interorganizational Learning; Resilience; Critical Infrastructure; Swedish Pharmaceutical Supply Chain; Supply Disruptions; Crisis Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Increasing dependencies between Swedish societal sectors and the critical infrastructures upon which they depend as well as institutional fragmentation within the societal sectors, have caused a need to map the critical infrastructures in Sweden. The descriptive research aiming to map and understand the Swedish pharmaceuticals supply chain is to a high degree missing today. LÄS MER

 5. 5. Patterns of interorganizational collaboration in disaster risk reduction: Evidence from Swedish municipalities

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Burke Rolfhamre; [2019]
  Nyckelord :Disaster risk reduction; collaborative governance; local-level; Sweden; SFS 2006:544;

  Sammanfattning : Prevention, mitigation and response to large scale disasters is complex. It is widely argued that collaboration is a necessary component of successful disaster risk reduction (DRR). However, there are also significant challenges associated with collaboration for DRR. LÄS MER