Sökning: "jämföra krig"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden jämföra krig.

 1. 1. Striden för sanning, godhet och frihet : En studie om drivkrafter till frivillighet under fortsättningskriget i Finland 1941–1944

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Creutz Fredrik; [2021]
  Nyckelord :Fortsättningskriget; Finland; 1941; Svenska Frivilligbataljonen; Frivilligbataljonen; SFB; Drivkraft; Motiv; Frivillighet; Frivilliga; Finlandsrörelsen; Finlandskommittén; Andra världskriget; Utländska insatser; Hangö; Hangöfronten;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker inkomna intresseanmälningar till Finlandskommittén av år 1941 för tjänstgöring i Finska armén under fortsättningskriget. Det övergripande syftet är att ta reda på varför människor anmäler sig som frivilliga till krig genom att jämföra det välutforskade vinterkriget med fortsättningskriget. LÄS MER

 2. 2. Totalförsvaret –tillvaratagna kunskaper och erfarenheter? : Likheter och skillnader i svensk totalförsvarsstrategi vid två tidpunkter –en jämförande kvalitativ riktad innehållsanalys av totalförsvaret.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Pamelius; Håkan Isacsson; [2020]
  Nyckelord :Svenskt totalförsvar; säkerhetsstrategi; the general theory of strategy; kvalitativ riktad innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hotbilden  för  Sverige  har  skärpts  och  beredskapen  för  kris  och  krig  behöver  öka. Under 1920-1950 byggdes totalförsvaret upp och därigenom skaffades viktiga kunskaper. För återetableringen av totalförsvaret kan det finnas behov av att se bakåt i tiden och ta tillvara på äldre    kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Polsk nationalism i två perspektiv : En jämförande studie av texter av Józef Piłsudski och Jarosław Kaczyński

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Erik Wirdheim; [2018]
  Nyckelord :Józef Piłsudski; Jarosław Kaczyński; polska Legionerna; Polens självständighet; polsk nationalism; Polen 100 år; Marek Migalski; Hans-Ulrich Wehler; Józef Piłsudski; Jarosław Kaczyński; Legiony polskie; niepodległość Polski; polski nacjonalizm; stulecie niepodległości Polski; Marek Migalski; Hans-Ulrich Wehler;

  Sammanfattning : Efter mer än ett sekel som ockuperat återetablerades Polen år 1918 som ett självständigt land. Den unga republiken kom under nästan tjugo års tid att ledas av marskalk Józef Piłsudski, känd för sina nationalistiska idéer. LÄS MER

 4. 4. Utan svans - inga tänder : Framgång ur ett logistikperspektiv

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Claes Berg; [2018]
  Nyckelord :Logistik; underhåll; van Creveld; Kane; Erbel; Kinsey; Falklandskriget; krig; framgång;

  Sammanfattning : Professionella militärer menar att logistik har en avgörande roll för krigföringen. Trots detta är det få forskare som studerat logistikens betydelse. Fram till 1900-talets senare hälft var området i stort sett outforskat men sedan dess har fler och fler intresserat sig för logistiken. LÄS MER

 5. 5. Konflikten mellan rätten till nationellt självbestämmande och värnandet om territoriell integritet inom folkrätten. – En analys med fokus på Katalonien.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; katalonien; secession; självbestämmanderätt; separatism; internationell rätt; Spanien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The conflict of Catalonia and Spain has been ongoing for a long time. Autumn 2017 the Catalan separatism escalated and an independent Catalonia was declared after a referendum. Spain responded by withdrawing the autonomy the region previously enjoyed, referring to the Spanish Constitution. LÄS MER