Sökning: "jobbcoach"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet jobbcoach.

 1. 1. Erfarenheter av arbetsrehabilitering enligt Individual Placement and Support (IPS) bland personer med psykisk funktionsnedsättning.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Morgan Johansson; Åke Svensson; [2017]
  Nyckelord :Induvidual Placement and Support; Jobbcoach; Supported employment; Arbetsrehabiliterring; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att få ett arbete eller en sysselsättning är en viktig del i rehabiliteringen av individer med psykisk funktionsnedsättning. Den amerikanska arbetsrehabiliteringsmetod IPS (Individual Placement and Support) är den metod Karlskrona kommun använts sig av under några år. LÄS MER

 2. 2. Jobbcoachers muntliga relationskompetens - En studie om jobbcoachers beskrivning av mötet med arbetssökande

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Johanna Lindstrand; [2016]
  Nyckelord :Dialog; Jobbcoach; Pedagogisk relation; Muntlig relationskompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : I början av 2000-talet ökade arbetslösheten i Sverige till följd av finanskrisen och ligger idag runt åtta procent. Som ett svar på den ökade arbetslösheten erbjuder Arbetsförmedlingen Stöd och Matchning, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att hjälpa arbetssökande komma närmre arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Jobbcoaching eller jobb/coaching? : Ett ambivalent uppdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Elin Nilsson; Theresia Klasson; [2014]
  Nyckelord :jobbcoach; arbetssökande; interaktionsritualer; motiverande samtal; motionellt arbete;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har vi undersökt jobbcoachers upplevelse av interaktionen med arbetssökande och hur de sociala omständigheterna påverkar jobbcoachens arbetssituation. Denna socialpsykologiska studie problematiserar interaktionen mellan jobbcoacher och arbetssökande och hur dessa möten påverkar jobbcoachen. LÄS MER

 4. 4. Jobbcoachernas arbete - en kvalitativ studie av upplevd yrkesroll

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emelie Yard; Anna Karlstrand; [2013]
  Nyckelord :gräsrotsbyråkrat; yrkesroll; jobbcoach; roll; emotionellt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den 18 december 2008 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som skulle erbjuda arbetssökande en personlig jobbcoach. Det är ett arbete som regleras av Arbetsförmedlingens ramverk, men som utförs av privata aktörer. LÄS MER

 5. 5. Jobbcoachningsprocessen ur ett livsformsperspektiv : En livsformsanalys av jobbcoacher och klienter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Joel Persson-Kangas; Therese Nilsson; [2013]
  Nyckelord :livsformer; jobbcoachningsprocessen; livsformsanalys; sociocentrism; neokulturation; neokulturationsprocesser; arbetsbelastning; arbetslöshet; separation; kärleksformer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka jobbcoachningsprocessen utifrån ett livsformsperspektiv, genom att utföra livsformsanalys på jobbcoacher och klienter. Relationen jobbcoach/klient står i fokus eftersom det existerar en liten mängd forskning inom området, och jobbcoachningens effekt på arbetslösheten i Sverige har på senare tid ifrågasatts. LÄS MER