Sökning: "jonas wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden jonas wallin.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. ”FUCK ALLA LÄKARE! FUCK ALLA DOKTORER! ALLA LÄKEMEDEL! DET ÄR JU DET HÄR SOM GÖR ATT VI MÅR BRA!”. En kvalitativ fallstudie om att använda teater inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Wallin; Jonas Brehmer; [2018-12-14]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; musikal; Augusto Boal; Paulo Freire; communityteater;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att äga berättelsen om sig själv, om att frigöra resurser och mobilisera makt för att utsatta människor skall få tillgång till sina egna röster och kunna nyansera bilden av sig själva. Alla har förutfattade meningar om psykisk ohälsa och vad det innebär, men vem kan berätta om det bättre än den som själv har erfarenheten? Vem kan nyansera den allmänna bilden bättre än de som har sett mött alla dess sidor? Syftet med studien är att genom en fallstudie av ett kreativt projekt, beskriva och analysera hur teater kan användas som metod i socialt arbete. LÄS MER

 3. 3. Svenska och danska myndigheters förvaltning och skyddsplaner för Öresund

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jonatan Wallin; Jonas Lindeberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Renommésnyltning : En studie om förutsättningarna och dess följder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Rydahl Hansson; Hanna Wallin; [2016]
  Nyckelord :Renommésnyltning;

  Sammanfattning : SammanfattningSamhällsutvecklingen har bidragit till att antalet kommunikationskanaler ökat betydligt de senaste åren. Detta har givit reklamen en allt större roll i dagens företag. Att bygga upp ett starkt renommé kräver emellertid omfattande marknadsföring, som kan ta både lång tid och vara kostsamt. LÄS MER

 5. 5. Optimization of Packaging Solution

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Fredrik Wallin; Jonas Andersson; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER