Sökning: "kassaflödesvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet kassaflödesvärdering.

 1. 1. Reporäntans påverkan på underprissättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Söderblom Carlsson; Gustaf Wranding; Carl-Johan Chambers; [2021]
  Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; värderingsinstitut; reporänta; WACC; CAPM; kassaflödesvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner. I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM. LÄS MER

 2. 2. Företagsvärdering : Skillnader mellan värderingsprocesser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Magdalena Drottenmark; Elin Johansson; [2013]
  Nyckelord :värderingsprocess; Företagsvärdering; Immateriella tillgångar; immateriella tillgångar; värderingsmodeller;

  Sammanfattning : Företagsvärdering är ett ämne som väcker stort intresse från bland annat revisorer ochvärderare då det idag har blivit allt vanligare att köpa och sälja företag. För att värdera ettföretag är det viktigt att ha en gemensam definition på begreppet värde då detta kan skilja sigmellan olika individer. LÄS MER

 3. 3. Företagsvärdering : God värderingsmodell

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Charlotta Svensson; Sebastian Wendahl; [2012]
  Nyckelord :fundamental analys; substansvärdering; multipelvärdering; Företagsvärdering; god värderingsmodell; kassaflödesvärdering; marknadsvärdering;

  Sammanfattning : Allteftersom affärsvärlden har förändrats och blivit allt mer komplex har ävenföretagsförvärv blivit allt mer vanligt och behovet av företagsvärderingar ökat.Företagsvärderingar utförs i många olika situationer och för olika syften t.ex. i sambandmed sammanslagningar, vid värdering av aktier eller kreditgivning. LÄS MER

 4. 4. Fundamental Stock Analysis : A study of the fundamental analysis for practical use at the Swedish Stock Exchange

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Peter Eriksson; Nicklas Gustavsson; Tobias Forsberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The interest for stocks and stock-trading has grown tremendously during the last decade. The challenge for small private investors is how to use and filter the most relevant information in the stock selection process. LÄS MER

 5. 5. Aktievärderingsmodeller : Vilka modeller används i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linnéa Hedin; Berivan Karim; [2011]
  Nyckelord :Aktievärderingsmodeller;

  Sammanfattning : Aktievärdering innebär att man använder olika aktievärderingsmodeller för att fastställa ett rimligt värde på en aktie. Aktievärderingsmodellerna kan indelas i två huvudsakliga ansatser. Den fundamentala analysen värderar aktier med hjälp av uppgifter om företaget. LÄS MER