Sökning: "Börsintroduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Börsintroduktion.

 1. 1. Kapitalstrukturens förändring efter en börsnotering : En kvantitativ studie på förändringen i kapitalstruktur för börsintroducerade nordiska företag som börsnoterats under åren 2014-2017.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Ibrahim; Isak Ketsela; [2023]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Börsintroduktion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explain the change that occurs in the capital structure when a company goes public and to review whether there are any possible factors and theories who can explain the change. The data has been collected using a quantitative approach, the data comes from companies that were listed on the Nordic market between the years 2014-2017. LÄS MER

 2. 2. Ägarförhållandets påverkan på börsintroduktioner : En studie om underprissättning kopplat till handelsplattformen First North under perioden 2017- 2021

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Kevin Brandt; Hannes Danielsson; [2022]
  Nyckelord :IPO; börsintroduktion; ägarförhållande; underprissättning;

  Sammanfattning : Title: Ownership influence on IPOs degree of underpricing linked to the trading platform First North during the period 2017 - 2021. Seminar Date: August 15, 2022. Course: Independent essay work in business administration - FÖ6021, 15 credits. Authors: Kevin Brandt & Hannes Danielsson. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av verkligt värde : En studie om IFRS 13:s påverkan på underprissättning vid IPOs för fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Flyborg; Klas Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Underpricing; IPO; IFRS 13; Fair value; IFRS 13; Underprissättning; Börsintroduktion; Difference-in-Differences; Värdering till verkligt värde;

  Sammanfattning : Förvaltningsfastigheter värderas ofta till verkligt värde. Under en lång tid har värdering till verkligt värde varit något svårdefinierat, där begreppet haft olika betydelse i olika sammanhang. IFRS 13 uppkom till viss del med anledning av detta. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer påverkar en underprissättning vid första handelsdagen på svenska aktiemarknaderna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melar Hana; Ninib Brahim; [2022]
  Nyckelord :Finans; Börsintroduktion; IPO;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att undersöka vilka faktorer som påverkar underprissättning under första handelsdagen på svenska aktiemarknaden. Aktiemarknaderna som har studerats är Stockholm Nasdaq, First North och Spotlight under tidsperioden 2015-2021. LÄS MER

 5. 5. Underprissättning : En analys av Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Cavic; Daniel Morad; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid en börsintroduktion är det inte ovanligt att observera en underprissättning. En påföljd av underprissättningen är indirekta förluster i form av pengar som lämnas på bordet. LÄS MER