Sökning: "Börsintroduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet Börsintroduktion.

 1. 1. Reporäntans påverkan på underprissättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Söderblom Carlsson; Gustaf Wranding; Carl-Johan Chambers; [2021]
  Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; värderingsinstitut; reporänta; WACC; CAPM; kassaflödesvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner. I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM. LÄS MER

 2. 2. Lämnar IT-företag mer pengar på bordet vid börsintroduktion? : En jämförande studie mellan IT-företag och icke IT-företags nivå av underprissättning på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maeve Olsson; Simon Mäntylä; [2021]
  Nyckelord :Underprissättning; börsintroduktioner; IT-företag; Företagsålder; Informationsasymmetri; Hot market issue; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : Underprissättning vid börsintroduktioner innebär att aktiens pris stiger i värde från dess teckningskursvid slutet av första handelsdagen. På grund av IT-företagens volatila kassaflöde uppstår svårigheter vidprissättningen inför en börsintroduktion. LÄS MER

 3. 3. Företagsspecifika Google-sökningars prediktionsmöjligheter på börsintroduktioners slutkurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Mikael Gärtner; [2021]
  Nyckelord :Google; SVI; Börsnotering; IPO; Effektiva marknadshypotesen; Beteendeekonomi;

  Sammanfattning : With the help of investor search behavior on Google, we study the possibilities of predicting the closing price of an initial public offering after its first day on the market. During the sample period of 2017 to 2020 we find a significant positive correlation between companies whose name has an increased google-search-value during its initial offering period, and a higher return after the first day on the market. LÄS MER

 4. 4. "Earnings before everything" Den Långsiktiga Effekten av Manipulation vid Börsnotering på den Europeiska Marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Delblanc; William Fredriksson; Axel Svanfelt; [2021]
  Nyckelord :IPO; Beneish M-score; BHAR; Långsiktig prestation; redovisningsmanipulation; informationsasymmetri; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte:Studien ämnar att undersöka huruvida det finns en potentiell korrelation mellan manipulation av ett företags räkenskaper i samband med dess börsintroduktion samt deras långsiktiga avkastning. Därmed ämnar författarna att bidra till existerande forskning kring IPO:er och informationsasymmetri. LÄS MER

 5. 5. Höga berg och djupa dalar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Elmlund; Måns Herlogsson; Lucas Nicander; [2020]
  Nyckelord :Underprissättning; Cyklikalitet; Nasdaq OMX Stockholm; Börsintroduktion; Regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER