Sökning: "kattrumpa"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kattrumpa.

 1. 1. Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; generationsskifte; fastighet; näringsfastighet; blandade fång; huvudsaklighetsprincipen; kattrumpa; underprisöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. LÄS MER

 2. 2. Kattrumpan på svaj på grund av ny praxis - Fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carina Borgman; [2015]
  Nyckelord :Kattrumpa; fastighetspaketering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paketering av fastigheter är idag en vanlig åtgärd inför en stundande försäljning av en eller flera fastigheter. Det vanligaste sättet att paketera en fastighet på är att ett dotterbolag bildas, varpå fastigheten överlåts till dotterbolaget till ett underpris. LÄS MER

 3. 3. Kattrumpans undergång? : Bör begreppet gåva tolkas enhetligt i stämpelskattemässigt och inkomstskattemässigt hänseende?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Lovisa Joelsson; Ida Olofsson; [2015]
  Nyckelord :Tax law; Stamp duty; Income tax; Limited company; Gift; Skatterätt; Stämpelskatt; Inkomstskatt; Aktiebolag; Gåva; Enhetligt gåvobegrepp; Kattrumpa; Fastighetspaketering;

  Sammanfattning : HD avgjorde år 2013 två mål som ändrade rättsläget för stämpelskatt på gåva av fast egendom. Innan HD:s avgöranden kunde fastigheter stämpelskattefritt överlåtas genom gåva till aktiebolag om ersättningen understeg 85 procent av fastighetens taxeringsvärde. LÄS MER

 4. 4. Går det att undvika beskattning vid försäljning av fastigheter? : skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Fischer; [2010]
  Nyckelord :Fastighetspaketering; underprisöverlåtelser; näringsbetingade andelar; kattrumpa; omstrukturering;

  Sammanfattning : Uppsatsens utreder skatterättsligt accepterade omstruktureringar genomförda enligt reglerna om underprisöverlåtelser och skattefrihet på näringsbetingade andelar inför försäljning av fastigheter, så kallade paketeringar. Begreppet omstrukturering sammanfattar ett antal olika typer av överförning av fastigheter, aktier med mera som sker mellan bolag och andra juridiska personer inom en koncern eller där det förekommer en intressegemenskap mellan parterna. LÄS MER