Sökning: "konflikthantering förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden konflikthantering förskola.

 1. 1. "Barns uppfattningar och värderingar krockar många gånger" : En intervjustudie om förskollärares arbete med konflikthantering relaterat till kulturella skillnader och likheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Berg; Emilia Norell; [2023]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; konflikthantering; kulturella skillnader och likheter; mångkulturella uppdraget.;

  Sammanfattning : Sverige kan idag ses som ett mångkulturellt samhälle, där svenska förskolor kan uppfattas som att de har mångkulturella barngrupper, eftersom barn inte alltför sällan har olika etniska, kulturella och religiösa bakgrunder. Barn får i och med det tidigt ta del av en kulturell mötesplats och kulturell mångfald. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares beskrivningar om konflikter i arbetslag : En studie om förståelse och hantering av konflikter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Isabell Nordlin; [2023]
  Nyckelord :Work teams; children s educational environment; preschool teacher; preschool; conflict management; Arbetslag; barnens utbildningsmiljö; förskollärare; förskola; konflikthanterin;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with increased understanding of conflicts in the work team based on the preschool teachers' descriptions. In the study, the preschool teachers' own descriptions are presented through experiences regarding conflicts in the work team. LÄS MER

 3. 3. "De ska få känna att det här, det löste vi tillsammans" : En intervjustudie om förskollärares arbete med konflikthantering under barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Framell; Ida Åhlin; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Lek; Konflikter; Konflikthantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att öka kunskapen om förskollärares arbete med konflikthantering under barns lek i förskolan. Studien har utgått från tre frågeställningar som handlar om vilka uttryck som barns konflikter tar sig i leksituationer och när dessa uppstår enligt förskollärare, vilka svårigheter respektive möjligheter som förskollärare upplever att det finns inom konflikthantering i leksituationer samt vilka strategier förskollärare använder sig av för att hantera och förebygga konflikter mellan barn under leken. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskola : Förskollärares olika förhållningssätt vid konflikter i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Förskola; konflikthantering; förskollärare och Cohens konflikthanteringsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares konflikthantering i barngrupp under tiden för den fria leken. I avsnittet om tidigare forskning presenteras artiklar som berör förskollärarens agerande vid olika konflikter, deras förhållningssätt och val av metod för att kunna hantera olika typer av konflikter. LÄS MER

 5. 5. Att hantera konflikter i förskolan : En studie gällande rektorers ledarskap och sätt att arbete med konflikthantering inom arbetslagen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Sandström; [2022]
  Nyckelord :workplace conflicts; preschool; conflict management; leadership; principal.; Arbetsplatskonflikter; förskola; konflikthantering; ledarskap; rektor;

  Sammanfattning : In this study, the purpose is to make visible how the principal works with conflicts that arise within the work teams at the preschool, what strategies/ methods the principal uses in conflict management and what the principal´s leadership contributes to the work with conflict managment. Five principals from three diffrent municipalities in Sweden were interviewed in the work. LÄS MER