Sökning: "konst tekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden konst tekniker.

 1. 1. Så kall ni är om handen, låt mig värma den i min

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Fredrika Holmberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :Hemmafru; Kafferep; Syjunta; Plagg; Kvinnohistoria; Handens görande;

  Sammanfattning : Min farmor Astrid var den som lärde mig sy min första söm och sticka mina första maskor. Hon hade inte möjligheten jag har i dag, att utbilda sig inom det textila fältet. LÄS MER

 2. 2. The Player as a Conductor : Utilizing an Expressive Performance System to Create an Interactive Video Game Soundtrack

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Magnus Lundh Haaland; [2020]
  Nyckelord :interactive music; adaptive music; expressive performance systems; CSEMP; video game music;

  Sammanfattning : Music is commonly applied in art and entertainment to enhance the emotional experience. In video-games and other non-linear mediums this task must be achieved dynamically at run-time, as the timeline of events is unknown in advance. LÄS MER

 3. 3. VIDMAKTHÅLLANDE OCH UPPLÖSNING : Utställningsprojekt Konstfack 2013-2020

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Elise Léonin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ~ Det “statiska” kontra det faktum att all materia ständigt står i förändring ~ Minnet: det interna minnet, det kollektiva minnet, det analoga och digitala externa minnet ~ “Sanningsvärdet” i det “dokumentära” ~ Människans enfaldiga önskan och vilja att bevara ~ Tekniker, teknologier och vetenskaper: tidsbundna och aldrig slutgiltiga ~ Tolkning och beskrivningsmodeller ~ Mönster och system; kaos och slump ~ Den interna kontra den externa världen ~ Illusioner och perception: hjärnans genvägar att hantera sensorisk data ~ Förgängligheten ~ ~ BILD ~ AVBILD ~ DOKUMENTATION ~ INFORMATION ~ DATA ~ MINNE ~ LAGRING ~ MATERIAL ~ TID ~ PERCEPTION ~ TOLKNING ~ MEDVETANDE ~ HJÄRNAN ~ AI ~ MÖNSTER ~ KAOS ~ CELLULAR AUTOMATON ~ BETYDELSE/NONSENS ~ MATERIA ~ TILLSTÅND ~ UPPLÖSNING ~ FÖRÄNDRING ~ MODELLER ~ KONSTRUKTION ~ TEKNIK ~ TEKNOLOGIER ~ GENERERING ~ SLUMP ~ STRUKTURER ~ SYNKRONICITET ~ .. LÄS MER

 4. 4. "Jag hade nog inget val, jag är en kreativ människa" : Yrkesidentitet, samarbete och kompetens i kreativa yrken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Kröjs; [2018]
  Nyckelord :yrkesidentitet; yrkesdiskurs; kreatör; kreativitet; konst; kompetens; projekt; nätverk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur personer med ett kreativt yrke talar om sig själva och sitt yrke och därmed konstruerar sin yrkesidentitet. I semistrukturerade intervjuer har jag velat besvara de övergripande frågeställningarna; Vilka viktiga komponenter består deras kompetens av? Hur fungerar samarbetet i projekten och deras nätverk? Min teoretiska utgångspunkt är att en yrkesidentitet är ett socialt konstruerat fenomen. LÄS MER

 5. 5. Bra eller mindre bra : Elevers uppfattningar om bilder och konst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Denise Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :Konst; Bildelicitering; Elever; Skola;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av bildämnets centrala innehåll där det tydligt framgår att eleverna ska få tillfälle till att “läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap” så är denna undersökning baserad på elevers egna kommentarer kring bilder och annan samtida konst.[1]   Denna undersökning har som avsikt att diskutera konst ur ett elevperspektiv. LÄS MER