Sökning: "konst tekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden konst tekniker.

 1. 1. "Jag hade nog inget val, jag är en kreativ människa" : Yrkesidentitet, samarbete och kompetens i kreativa yrken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Kröjs; [2018]
  Nyckelord :yrkesidentitet; yrkesdiskurs; kreatör; kreativitet; konst; kompetens; projekt; nätverk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur personer med ett kreativt yrke talar om sig själva och sitt yrke och därmed konstruerar sin yrkesidentitet. I semistrukturerade intervjuer har jag velat besvara de övergripande frågeställningarna; Vilka viktiga komponenter består deras kompetens av? Hur fungerar samarbetet i projekten och deras nätverk? Min teoretiska utgångspunkt är att en yrkesidentitet är ett socialt konstruerat fenomen. LÄS MER

 2. 2. Bra eller mindre bra : Elevers uppfattningar om bilder och konst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Denise Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :Konst; Bildelicitering; Elever; Skola;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av bildämnets centrala innehåll där det tydligt framgår att eleverna ska få tillfälle till att “läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap” så är denna undersökning baserad på elevers egna kommentarer kring bilder och annan samtida konst.[1]   Denna undersökning har som avsikt att diskutera konst ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Schyssta Killar : Ett utforskande av mansroller och jämställdhet med fokus på män

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Linea Matei; [2017]
  Nyckelord :Schyssta Killar; Linea Matei; Konst; Design; Textil tryck; hantverk; Skulptur; Färgning; Sömnad; Konstruktion; Skrädderi; Skjorta; Mansroller; Mansroll; jämställdhet; Feminism; Jämlikhet; Maktstrukturer; Förtryck; statistik; forskning; personliga berättelser; kön; könsidentitet; normer; könsnormer; samhälls strukturer; Hipster; Man; män; Pojkar; flickor; Tjejer; Killar; ickebinär; hen; Fatta man; Make Equal; Män för jämställdhet; Locker room talk; Fokus; Våldtäktskultur; kultur; Sverige; 2017; Konstfack; Textil; Craft; Kandidat; patinering; Karikatyr; Lyssna; Ljudverk; Intervjuer; Identitet; berättelser; uttalanden; Vad förlorar du på att vara man uppfostras till man?; bok; figur; Konstfack Vårutställningen 2017;

  Sammanfattning : Nice Guys A research of gender equality in Sweden 2017 focusing on men and men's roles. A study how I can shift focus from the victims to the perpetrators. A method of working with interviews, statistics, and studies in a combination with visual techniques and materials such as textile sculpture, print, painting and dyeing. . LÄS MER

 4. 4. Sociala poliser : En diskursanalytisk studie om @YB_Sodermalm på Twitter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonathan Dubár; Peter Widén; [2017]
  Nyckelord :Twitter; Poliser; Foucault; Diskursanalys; YB_Sodermalm; Kommentarer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur företrädare för polisyrket som privatpersoner fram- ställer samhället och deras relation till följarna genom @YB_Sodermalms inlägg på Twitter. Med ett diskursteoretiskt ramverk granskas deras språkliga framställningar på Twitter som sedan tol- kas ur Foucaults diskurs- och maktperspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Det är inget fel på din dans, du behöver bara mer självförtroende!" : En enkätstudie om dansares erfarenheter och behov av mental träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Tuomela; [2017]
  Nyckelord :mental träning; dans; utbildning; prestationspsykologi;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att bidra till ökad förståelse för dansares relation till mental träning. Vilka erfarenheter, upplevelser och behov har dansare av mental träning? Detta undersöktes genom en kvalitativ enkätstudie med 70 respondenter med blandad dansbakgrund och utbildning. LÄS MER