Sökning: "kort kjol analys"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kort kjol analys.

 1. 1. Ifrågasatt våldtäkt. En studie om kvinnors klädsel har någon betydelse vid våldtäktsrättegång

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Saman Paknejad; [2012-02-17]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva ett examensarbete om kvinnors klädsel har någon betydelse vid en våldtäktsrättegång. Anledningen till uppsatsämnet är att kvinnan har historiskt varit en svagare individ i vårt samhälle, vilket jag tror även avspeglas i vårt rättssystem. LÄS MER

 2. 2. Ordning och reda i genusordningen? : En analys av fyra skönlitterära böcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Adamsson ; Annika Lindgren; [2009]
  Nyckelord :gender; gender structure; heteronormativity; sexuality; queer; literature; literature analysis; genus; genusordning; heteronormativitet; sexualitet; queer; skönlitteratur; litteraturanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats har de fyra skönlitterära titlarna Kort kjol, Hey Dolly, Den osynlige och Låt den rätte komma in analyserats. Dessa används i svenskundervisning på grundskolans senare år och på gymnasiet. Som teoretisk referenspunkt har genus- och queerteoretiska perspektiv använts. LÄS MER