Sökning: "kriminalvården"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet kriminalvården.

 1. 1. Kvinna & intagen - inte 'kvinnlig' nog enligt Kriminalvården? En studie om Kriminalvårdens arbete med 'Bättre Ut' ur ett kritiskt genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlén; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kriminalvården; Genus; Bättre ut; Intagna; Normativt kön; Kvinna; Disciplinering;

  Sammanfattning : När kvinnor begår brott tycks de inte bara bryta mot lagen utan även mot de förväntningarsom finns på just kvinnor. Det normativa synsätt som finns på kvinnor genomsyras i allmänheten och därav även inom våra myndigheter. Syftet med studien är att ur ett kritiskt genusperspektiv granska Kriminalvårdens arbete med de intagna. LÄS MER

 2. 2. ADHD-utredning i Kriminalvården : En kvalitativ studie om Kriminalvårdens implementering av ett politiskt beslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva ten Siethoff; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kontroll i anstaltsmiljö? Statlig-, social- och självkontroll av transpersoner inom Kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Nilsson Emil; [2019]
  Nyckelord :Anstalt; kontroll; Kriminalvården; könsuttryck; transpersoner; Social Sciences;

  Sammanfattning : International studies suggest that transgender prisoners are a conundrum for the prison and probation systems when it comes to both management and housing, are at risk of victimization by both inmates and prison staff and that this might impact on transgender inmates’ gender expression or gender identification. There are no studies on transgender inmates’ contact with the Swedish prison and probation service. LÄS MER

 4. 4. Operativ myndighetssamverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nils Henrik Thapper; [2019]
  Nyckelord :Nyinstitutionell teori; integration; samverkan; myndighetssamverkan; Kriminalvården; Polisen; Socialtjänst; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett aktuellt pilotprojekt avseende myndighetssamverkan mot grovt våld i en större svensk stad har studerats med fokus på samverkan på operativ nivå. Studiens syfte är att bidra med kunskap om faktorer som främjar respektive motverkar myndighetssamverkan. Studien har omfattat den operativa nivån i projektet. LÄS MER

 5. 5. Need the end to set me free? : - En kvalitativ studie om statliga tjänstemäns uppfattningar om ämnet självmord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacob Jonsson; Simon Vikström; [2019]
  Nyckelord :Självmord; SIS; Kriminalvården; Sociologi; Suicid; Missbruk; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras föreställningar om självmord bland yrkesverksamma inom Statens institutionsstyrelse [SIS] och Kriminalvården. Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer som har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska ramen utgörs av sociologiska och individuella suicidteorier. LÄS MER