Sökning: "kriminalvården"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet kriminalvården.

 1. 1. BÄTTRE UT - En systematisk kunskapsöversikt om Kriminalvårdens arbete med återfall i brott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Andrea Cengic; [2018-03-26]
  Nyckelord :Kriminalvården; Återfall i brott; Systematisk forskningsöversikt; Life-Course Criminology;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Kriminalvårdens främsta uppgift, utöver att verkställa påföljder, är att förhindra återfall i brott. Syftet med denna studie är att undersöka vad som enligt forskningen bör göras för ett lyckat återfallspreventivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Motivation i en arbetsmiljö präglad av säkerhet : En kvalitativ studie om varför kriminalvårdare väljer att arbeta innanför murarna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Almrin; Heather Hampshire; [2018]
  Nyckelord :The Prison and Probation Service; Prison Officers; Motivational Factors; Work Motivation; Working environment; Kriminalvården; Kriminalvårdare; Motivationsfaktorer; Arbetsmotivation; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga motivationsfaktorer bland anställda inom Kriminalvårdens anstaltsverksamhet. För att undersöka detta utformades en huvudfrågeställning som besvarades med hjälp av tre delfrågor om vad som motiverar individer att ta anställning hos Kriminalvården, om denna motivation förändras över tid samt hur kriminalvårdarna reflekterar kring arbetsmiljön utifrån ett motivationsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Ju mer man jobbar inifrån, desto bättre blir det där ute : En kvalitativ studie om återfallsprevention hos dömda unga män

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elisabeth Thylin; [2018]
  Nyckelord :risk of relapse; prevention work; prosocial; antisocial; young men; återfallsrisk; preventivt arbete; prosocial; antisocial; unga män;

  Sammanfattning :  The Swedish prison and probation service is an authority whose task is to care for individuals sentenced to imprisonment or probation (Kriminalvården, 2018). I also chose to include social services, SIS and outpatient care for a broader ground for my study. LÄS MER

 4. 4. Brottsförebyggande arbete ur kriminalvårdares perspektiv En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete i den dagliga verksamheten på en anstalt.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elida Meitmann; [2018]
  Nyckelord :Anstalt; Brottsförebyggande arbete; Kriminalvårdare; Kriminalvården; Rehabilitering; Säkerhet;

  Sammanfattning : Kriminalvården har ett viktigt samhällsuppdrag där man dels ska säkerställa att straff blir verkställda, men även arbeta för att förebygga brottslighet i samhället. Som kriminalvårdare har man således en komplicerad yrkesroll vilken ska fokusera på både säkerhet samt rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Om manualbaserade behandlingsprogram i Kriminalvården : En kvalitativ studie om programledares förhållningssätt och syn på behandlingsprogrammen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Felicia Eriksson; Petra Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Manualbased treatment programs; manuals; standardization; The Swedish Prison Probation Service; profession; NPM; Manualbaserade behandlingsprogram; manualer; standardisering; Kriminalvården; profession; NPM;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to gain an understanding of professionals view on manualbased treatment programs in pratice. In addition, we also want to highlight their approaches to the manualbased treatment programs in their work. The study is based on eight qualitative interviews with professionals working in the Swedish Probation Service. LÄS MER