Sökning: "kristina dahmén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kristina dahmén.

 1. 1. Att vända eller inte vända?

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofie Andersson; Kristina Lundqvist Dahmén; [2019-06-20]
  Nyckelord :Intensivvård; lägesändring; vändning; kroppsposition;

  Sammanfattning : Background: Immobilization increases the risk of thrombosis, pneumonia and pressure ulcer. Critically ill patients treated in intensive care units (ICU) are often both sedated and intubated and have to be passively turned by health workers to reduce and avoid complications. Turns are there for one of the most frequent tasks for ICU nurses. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans uppfattning av förebyggande arbete med vårdrelaterade infektioner. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Wallin; Kristina Hjort Dahmén; [2016]
  Nyckelord :Vårdrelaterade infektioner; sjuksköterskor; kunskap; attityder; rådande kulturer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige registrerades år 2014 över 20 000 fall av vårdrelaterade infektioner vilket kostade cirka 6,5 miljarder kronor och krävde ungefär 750 000 extra vårddagar. Runt om i världen drabbas årligen hundratals miljoner människor och bara i Europa dör varje år 37 000 människor till följd av en vårdrelaterad infektion. LÄS MER

 3. 3. Allmänsjuksköterskans problematik kring bemötandet av den HIV-positiva patienten i den somatiska vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kristina Dahmén; Marta Hansson; [2004]
  Nyckelord :attityder; bemötande; HIV; integritet; omvårdnad; sjuksköterska; stigmatisering;

  Sammanfattning : The number of HIV- positive is increasing all over the world and it's very likely to meet these patients as a nurse. The interaction between the nurse and the patient is characterized by experience and knowledge and at the same time the nurse is expected to act professionally. LÄS MER