Sökning: "kulturella framgångsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kulturella framgångsfaktorer.

 1. 1. Hur får vi e-lärande att fungera? : En litteraturstudie med fokus på faktorer som främjar universitetsstudenters användande av e-lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Daniel Pettersson; Nils Nyrén; [2020]
  Nyckelord :E-learning; success factors; technology acceptance; university; literature review; grounded theory; E-lärande; framgångsfaktorer; teknikacceptans; universitet; litteraturstudie; grundad teori;

  Sammanfattning : A large number of studies have been carried out in recent years to investigate the success factors in elearning. Based on the large number of studies, an opportunity to conduct a literature review to compile the information was identified. The chosen method for the study is a literature review based on 22 scientific articles. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisningen i arabiska Möjligheter, Utmaningar och glädjeämnen sett ur olika perspektiv på ett urval av grundskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jihad Khalil; [2019-03-28]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; hemspråk; flerspråkighet; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att med en intervjuundersökning få kunskap om hur arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en västsvensk kommun upplever modersmålsundervisningen. Vilka fördelar, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer uppstår i samband med detta uppdrag?Teori:Studien om modersmålsundervisning utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 3. 3. Vilka upplevelser och erfarenheter har vårdens chefer av att leda mångkulturella medarbetargrupper? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anja Eklund; Pia Palm; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; mångfald; mångkultur; integration; hållbart ledarskap; kommunikation;

  Sammanfattning : Den ökande globaliseringen bidrar till en kulturell mångfald i vården. Det finns få tidigare studier om ledarskap från mångkulturella arbetsplatser i Sverige och för att möjliggöra ett hållbart ledarskap av en hållbar mångkulturell arbetsplats behöver framgångsfaktorer i ledarskapet identifieras. LÄS MER

 4. 4. Use-oriented business models : a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Moa Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :business model; canvas; outdoors; lease; prouct service systems; rent; servitiation; use-oriented;

  Sammanfattning : Our current production patterns induce high consumption rates and equally high waste generation, which will eventually lead to resource depletion and substantial environmental damages. The concept of a use-oriented product-service system seems promising to encourage resource efficiency. LÄS MER

 5. 5. Agila utvecklingsmetoder i distribuerade systemutvecklingsprojekt : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emmanuel Martin Vazquez Cruz; [2019]
  Nyckelord :Distribuerad agil systemutveckling; agil systemutveckling; agila metoder; kritiska framgångsfaktorer; utmaningar;

  Sammanfattning : Agila utvecklingsmetoder används ofta i systemutvecklingsprojekt för grupper som arbetar på en och samma plats. I takt med globaliseringen har många organisationer behövt arbeta på ett distribuerat sätt. LÄS MER