Sökning: "ladok"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ladok.

 1. 1. Användarens åsikter kring ett nytt system : En fallstudie på hur fakultetsadministratörer vid KAU upplever det nya Ladok3

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Andreas Nilsson; [2018]
  Nyckelord :användarupplevelse; interaktionsdesign; användbarhet;

  Sammanfattning : Att ha en bra användarupplevelse i ett system är viktigt för att hålla användarens intresse vid liv. Utan det skulle ingen vilja använda produkten eller tjänsten. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av Moodle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Björn Daunfeldt; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Institutionen Tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet använder sig av lärandeplattformen Moodle för hantering av kurser med tillhörande uppgifter och material kring dem. På Moodle laddar studenterna upp dokument och lärare betygssätter dem, vartefter en avklarad kurs registreras hos LADOK. LÄS MER

 3. 3. Enterprise Architecture Modeling of Core Administrative Systems at KTH : A Modifiability Analysis

  Master-uppsats, KTH/Industriella informations- och styrsystem

  Författare :Peter Rosell; [2012]
  Nyckelord :Enterprise Architecture; Enterprise Architecture Analysis; Case Study; Modifiability; Maintainability; EAAT; KTH; Public Sector; Information System; Modeling;

  Sammanfattning : This project presents a case study of modifiability analysis on the Information Systems which are central to the core business processes of Royal Institution of Technology in Stockholm, Sweden by creating, updating and using models. The case study was limited to modifiability regarding only specified Information Systems. LÄS MER

 4. 4. Intern könssegregering - en fallstudie av specialistläkare och nationalekonomstudenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Fridh; [2008]
  Nyckelord :intern könssegregering; yrkessegregering; segregeringsindex; specialistläkare; nationalekonom; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med intern könssegregering menas att kvinnor och män arbetar inom olika specialiteter av ett yrke. Ett yrke som har en jämn könsfördelning kan därför ändå vara starkt segregerat. Könssegregering kan innebära problem i form av till exempel effektivitetsförluster, privatekonomiska förluster och ojämn maktfördelning. LÄS MER