Sökning: "lean p"

Visar resultat 16 - 20 av 773 uppsatser innehållade orden lean p.

 1. 16. Projekt- och produktionsledning för ett effektiviserat arbetssätt på en PR-byrå

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Berglund; [2016]
  Nyckelord :projektledning; produktionsledning; PR; public relations; media; medieproducent; Umeå;

  Sammanfattning : I dagens samhälle kommer nästan alla i kontakt med någon form av projekt. Samtidigt är tanken kring vad en projektledare är och gör ofta missförstådd (Tonnquist, 2010). Ett intresse för projektledning och Public Relations låg till grund för detta examensarbete. LÄS MER

 2. 17. Undvika det 9:e slöseriet: identifiering och anpassning av behov och krav vid implementering av visuella styrtavlor i ett litet tillverkande HVLV företag

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andréa Norberg; Victoria Fridholm; [2016]
  Nyckelord :Lean; Muda; 9th waste; HVLV; visual production boards; production meetings; daily operations; continuous improvement; Lean; Muda; 9:e slöseriet; HVLV; visuella styrtsvlor; produktionsmöten; daglig styrning; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Lean has been adapted by various industries and applied to differing processes in the worldas a means of improvement and competitiveness. In the implementation of Lean, the focusis usually on eliminating the 7 + 1 wastes (Muda) through continuous improvement. LÄS MER

 3. 18. Logistikflöden i möbelföretag med distribuerad tillverkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Ragna Raaby; Jenny Hammar; [2016]
  Nyckelord :transportation value stream mapping; outsourcing; delivery performance; delivery quality; value stream mapping; Lean logistics; värdeflödesanalys inom transport; outsourcing; leveransprecision; leveranskvalitet; flödeskartläggning; Lean logistics;

  Sammanfattning : Purpose– The practical purpose of the study is to find an efficient logistics solution that takes in to consideration the cost, delivery performance and delivery quality for a furniture manufacturer. To fulfil the purpose three objectives have been formulated:To map a furniture manufacturer’s logistics flows and identify any potential wastes. LÄS MER

 4. 19. Processkartläggning och optimering : Processkartläggning och optimering av Ålö:s utvecklingsprocess för Anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henric Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver genomförandet och resultatet av ett examensarbete som utförts på Ålö AB i Brännland, utanför Umeå. Examensarbetet är det slutgiltiga arbetet och därmed den sista kursen för att erhålla en examen inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Umeå universitet. LÄS MER

 5. 20. Utformning av metodik för effektivisering av produktionslayout : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Westerlund; Martina Wåågh; [2016]
  Nyckelord :Produktionslayout; Effektivisering; Metodik; Fallstudie; Materialflöde; Systematisk layoutplanering; Layout; Lean; Processflödesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry Machines. LÄS MER