Sökning: "Stockholms stadsmuseum"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Stockholms stadsmuseum.

 1. 1. Ett Stadsmuseum för alla : En studie av uppsökande museiverksamhet i Stockholms ytterstad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maria Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :Documentation; Museums--Collection management; Social inclusion; Historical museums; Dokumentation; museisamlingar; social integration; kulturhistoriska museer;

  Sammanfattning : This study examines a project carried out by Stockholms stadsmuseum in the area of Östberga in Stockholm called Stadsmuseet på plats – Östberga. Interviews with museum personnel and analysis of documents related to the project make up the material for this study. LÄS MER

 2. 2. Är en bild värd mer än tusen ord? : - En studie i metadataanvändning i Kringlas och Stockholms digitala stadsmuseums bilddatabaser

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna Rössle; [2018]
  Nyckelord :Arkiv; metadata; bilder; databaser; Kringla; Stockholms digitala stadsmuseum; manlighetsnorm; genus;

  Sammanfattning : This study looks at two Swedish image databases of vastly different scale and how they have decided to apply metadata in relation to gender. The databases in question are Kringla, which is a massive database containing more than 2 million photographs from all over Sweden. LÄS MER

 3. 3. Samhällsutveckling möter kulturmiljö : En fallstudie av projekt Citybanan och Gustaf Vasa kyrka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Olsson; Lisa Pettersson; [2015]
  Nyckelord :kulturmiljö; aktörsanalys; kulturmiljövård; samhällsutveckling; Citybanan;

  Sammanfattning : Studien analyserar ett samarbete där frågan om kulturmiljöers värde behandlas och där olika aktörer är involverade. Den teoretiska utgångspunkten är att det kan uppstå konflikter mellan samhällsutveckling och vård av kulturmiljö samt att dessa kan synliggöras med hjälp av en aktörsanalys. LÄS MER

 4. 4. Vakuumförpackning av arkeologiskt järn Uppföljning av ett SESAM-projekt på Stockholms stadsmuseum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matti Reimi; [2014-10-02]
  Nyckelord :conservation; anoxia; vacuum; archaeological iron; corrosion; inventory;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Konservatorsprogrammet 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet 2014:45.... LÄS MER

 5. 5. Industripark Lövholmen : en studie om kreativitet som utgångspunkt i stadsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Norén; [2013]
  Nyckelord :stadsutvekcling; stadsplanering; kreativitet; industriområde; Lövholmen;

  Sammanfattning : Kreativitet har blivit en allt vanligare aspekt i stadsutveckling. Många städer och stadsdelar profilerar och marknadsför sig som kreativa. I det här examensarbetet har jag studerat vilken roll kreativitet har i stadsutveckling och undersökt vad det är som gör en plats kreativ. LÄS MER