Sökning: "lean p"

Visar resultat 21 - 25 av 773 uppsatser innehållade orden lean p.

 1. 21. Lokalisering av förbättringsområde : Enkla lokaliseringsmetoder för produktionsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jacob Nilsson; Pontus Stomberg; [2016]
  Nyckelord :Localization; improvement areas; lean; theory of constraints; Lokalisering; förbättringsområden; lean; theory of constraints;

  Sammanfattning : Detta examenarbete redogör och belyser hur en lokalisering av förbättringsområde inom enproducerande process kan ske. Rapporten har sin grund i ett sökande efter var eneffektivisering kan genomföras. Hur uppnås målet och finns det metoder som kan appliceraspå en diversifierad mängd områden. LÄS MER

 2. 22. Intern logistik, industriella projekt med utvald processutrustning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gabi Saiegh; Alaa Zaki; [2016]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Effektivisering; Pastörisering;

  Sammanfattning : En förstudie av produktionen på ett företag gjordes med syfte att kartlägga produktionen på pastöriseringsavdelningen och därefter skapa ett förbättringsförslag. Målet med projektet är att arbeta fram två förbättringsförslag på åtgärder för att minska slöseriet på pastöriseringsavdelningen, ta fram en standard avseende arbetssättet i pastöriseringsavdelningen och jämföra det nya arbetssättet med det tidigare samt att ta fram ett förbättringsförslag avseende arbetssättet i orderhanteringen. LÄS MER

 3. 23. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att använda snabbspår : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniel Johansson; Carolihn Bucht; [2016]
  Nyckelord :Ambulans; Ambulanssjuksköterska; Fast track; LEAN; Snabbspår;

  Sammanfattning : Syfte: Beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att använda snabbspår.Bakgrund: Inom ambulanssjukvården används begreppet snabbspår. Det är en arbetsmodellsom arbetats fram för att effektivisera vårdprocessen av patienterna. LÄS MER

 4. 24. Implementering av 5S i sjukvården : Ett arbete på Södra Älvsborgs Sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Noah Lindgren; Erik Wetterhorn; [2016]
  Nyckelord :Lean; 5S; SÄS; hjärtavdelning; förråd; TPS;

  Sammanfattning : Sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och större behov aveffektiviseringar för att hålla kostnaderna för samhället nere. Toyota har blivit världsledandenär det gäller effektiviseringar och att skapa mervärde för sina kunder. LÄS MER

 5. 25. Lean accounting : En undersökning av lean accounting i Svenska företag inom tillverkningsindustrin 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Brihs; Elvira Zandhers; [2016]
  Nyckelord :lean; lean accounting; traditionell ekonomistyrning; implementering; verksamhetsstrategi; organisationskultur; ledarskap; medarbetarskap;

  Sammanfattning : Till följd av globalisering och ökad konkurrens har västvärldens intresse för lean production som produktionssystem vuxit och i Sverige är lean production den verksamhetsutveckling som tillämpas i störst utsträckning. Efter implementering av lean production har organisationer upptäckt att den traditionella ekonomistyrningen behöver förändras eftersom den motverkar leans värderingar. LÄS MER