Sökning: "kasam kropp"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden kasam kropp.

 1. 1. Unga kvinnors uppelvelser av att få bröstcancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Jarl; Michelle Eriksson Rydfors; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; altered body; nurses support; qualitative method.; Bröstcancer; förändrad kropp; sjuksköterskors stöd; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är vanligaste typen av cancer bland kvinnor i världen samt orsakar flest dödsfall av cancerformerna. Drabbas av bröstcancer har väsentlig påverkan på unga kvinnors liv, behandling kräver specifik kompetens gällande sexualitet, fertilitet samt graviditet. LÄS MER

 2. 2. Att vara fånge i sin egen kropp: upplevelser av att leva med amyotrofisklateralskleros

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Cecilia Lilja; Kajsa Lanshammar; [2022]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; KASAM; litteraturöversikt; motorneuronsjukdom; patientperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När livet tar en oväntad vändning : En litteraturöversikt om patienters upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Camilla Larsson; Hanna Johansson; [2022]
  Nyckelord :experiences; nursing; patient; SOC; sudden cardiac arrest; surviving; hjärtstopp; KASAM; omvårdnad; patient; upplevelser; överleva;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2019 överlevde ca 18% av de som drabbats av hjärtstopp. Dödligheten vid hjärtstopp är hög och konsekvenserna kan bli stora och konvalescensen lång. För att förstå vad patienter upplever efter överlevnad krävs kunskap om ämnet. Syfte: Att belysa patienters upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Karlsson; Anna Jacobsson; [2022]
  Nyckelord :Age 18- 64 years; experience; Sense of Coherence; lifestyle impact; myocardial infarction; Hjärtinfarkt; KASAM; livsstilspåverkan; upplevelser; ålder 18- 64;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en sjukdom som globalt drabbar många personer och räknas som den största dödsorsaken. Hjärtinfarkt är för de flesta en traumatisk upplevelse som påverkar livet kraftigt. LÄS MER

 5. 5. Vägar till välmående - studenters upplevelser och erfarenheter av att börja studera hemifrån på grund av covid-19 : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Häger Janina; Elin Jonsson; Rebecca Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; digital means; distance learning; health promotion; social support; phycological health; physical health; routines; sense of coherence; students; well-being.; Covid-19; digitala medel; distansstudier; fysisk hälsa; hälsopromotion; KASAM; psykisk hälsa; rutiner; studenter; socialt stöd; välmående.;

  Sammanfattning : Idag finns det begränsad kunskap om studenters välmående under en pandemi. Covid-19 har påverkat dagens skolundervisning på så sätt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmanat att universitet och högskolor skall övergå till distansstudier. LÄS MER