Sökning: "lifesaving"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet lifesaving.

 1. 1. Måluppfyllelse för simundervisning i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie av idrottslärares uppfattningar av måluppfyllelse på mellan- och högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jonas Helghe; [2022]
  Nyckelord :swimming; physical education PE ; lifesaving; secondary school;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att belysa mellanstadielärares och högstadielärares arbete med måluppfyllelsen för elever i simundervisning. Studien utgår från tre frågeställningar: Hur bedriver idrottslärare simundervisning utifrån de krav de har för elevers måluppfyllelse? Vilka uppfattningar har idrottslärare om simundervisning för elevers progression till måluppfyllelse av de kunskapskrav som är reglerad i Lgr 11? Vad i skolans organisation kan påverka måluppfyllelsen i simundervisning för eleverna? Sju idrottslärare verksamma på mellan- och högstadiet har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av hälsa hos vuxna som lever med tarmstomi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Berggren; Sandra Silfver; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Health; Intestinal ostomy; The role and support of the nurse; Hälsa; Sjuksköterskans roll och stöd; Tarmstomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund En tarmstomi är en kirurgiskt konstgjord tarmöppning på utsidan av buken som avlägsnar avföring till en anslutande stomipåse. Orsaken till tarmstomi beror på sjukdom, trauma eller ett behov av tillfällig avlastning och kan således vara av temporärt eller permanent slag. LÄS MER

 3. 3. Competing on sustainability - A study on stakeholder interaction, becoming truly sustainable and obtaining a sustained competitive advantage in an industry characterized by low sustainability maturity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kristina Källner; Anna Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; cold chain; pharmaceutical industry; stakeholder theory; sustainable business models; VRIO analysis; truly sustainable; competitive advantage; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Although more and more companies are facing increasing pressure to take responsibility for their actions impacting sustainability, the pharmaceutical industry and in extension the cold chain solutions industry, have previously been exempted from scrutiny. Research on sustainability in the industry is lagging, why this master thesis aims to explore how sustainability can be incorporated into the business model while avoiding creating a disconnect between corporate strategy and actual sustainability impact. LÄS MER

 4. 4. Skäliga åtgärder utifrån räddningstjänstens förelägganden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jonas Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lagen om skydd mot olyckor; LSO; bedömning; omfattning; tillsyn; brandsyn; brandskydd; skäligt brandskydd; MSB; fallstudie; enkät; Norrtälje; Uppsala; Attunda; brandkår; hotell; vårdboende; räddningstjänst; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : According to Swedish Law (2003:778) on protection against accidents, LSO, the one who owns a building or conducts operations in a building has the ultimate responsibility of their fire protection. To a reasonable extent, there must be equipment for lifesaving in the event of a fire, as well as other measures which must be taken to prevent fire and limit damage as a result of fire. LÄS MER

 5. 5. Trötthet och dess betydelse för flygsäkerheten på Polisflyget

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Gabriel Altemark Vanneryr; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish Police Air Support Unit (SPASU) is a flying unit within the Police whose mainmission is law enforcement and lifesaving missions. The unit has nine helicopters based onone of the five bases in Sweden. The crews usually consist of a pilot and a tactical flightoperator who together carry out the missions in a single-pilot system. LÄS MER